Oxford Ancestors small logo Home | About the Daughters of Eve | MatriLine™ | MyMap™ | Y-Line™
Order Form
| FAQs | Real Life Stories | Feedback
(originální stránky - E)

Sedm Eviných dcer

Vypátrejte svou pramatku

Book Jacket

Amazon.co.uk logo
Buy the book from Amazon.co.uk
US visitors can buy the book here!
Amazon.com logo
Buy the book from Amazon.com
Or from
W.W.Norton & Company

Výsledky výzkumu probíhajícího v uplynulém desetiletí v Oxfordu i na jiných univerzitách po celém světě ukázaly, že naše mitochondriální DNK (zkráceně mt-DNK), přecházející z matky na dítě, až dosud skrývala významný genetický odkaz.

Ženským rodokmenem vytvořený vývojový rámec sahající asi 150 000 let do minulosti odhaluje, že téměř každý Evropan, nebo ten kdo má evropské kořeny, pochází od jedné z pouhých sedmi žen - matek rodů jejichž potomky je více než 95% moderních Evropanů.

Těchto sedm žen, "sedm Eviných dcer", dostalo jména: Ursula (latinsky "medvědice"), Xenia (z řečtiny "pohostinná"), Helena (z řečtiny "dcera světla"), Velda (skandinávsky "vladařka"), Tara (gaelsky "skála"), Katrine (z řečtiny "čistá") a Jasmine (persky "květina").

V rodokmenu představujícím daleko největší rodový strom na světě můžete najít své místo. Máte-li kořeny v Evropě dozvíte se, která z těchto žen byla vaší pramatkou a jaký byl svět, v němž žila.

V jiných částech světa bylo zatím odaleno dvacet sedm obdobných klanů. Máte-li vaše mateřské kořeny mimo Evropu můžete zjistit, ke kterému z nich patříte a jak jste propojeni s ostatními rodovými klany.

Naše mapa ukazující odpovídající části Evropy umožňuje zjistit více o životě našich sedmi pramatek a jejich klanů. Je to ovšem mapa moderní Evropy, která se samozřejmě liší od té, v níž žilo Sedm dcer.

Pro informaci o jednotlivých dcerách klikněte na mapu nebo na jméno pod ní.
The Daughters across Europe JasmineXeniaUrsulaKatrineTaraHelenaVelda

Helena Velda Tara Katrine Ursula Xenia Jasmine

MatriLine™

Která z dcer je vaše pramáti?

Všichni s sebou nosíme mt-DNK zděděnou po matečné linii. Pokud máte kořeny v Evropě, naše služba MatriLine analyzuje vaši DNK a najde spojení mezi vámi a jednou ze sedmi Eviných dcer - vaší pramatkou.

Abyste mohli využít služeb MatriLine samozřejmě nemusíte být Evropany. Naše rozsáhlá databáze přiřadí vaši DNK k jednomu z ostatních 27 klanů objevených ve světě.
Coby zákazník MatriLine obdržíte:
  • výpis relevantní části vaší DNK sekvence
  • detailní vysvětlení vědeckého postupu, který užíváme
  • autorizované, k zarámování vhodné osvědčení identifikující vašeho mateřského prapředka
  • diagram zachycující kam zapadáte do všeobecného vývojového rámce (viz ukázka vpravo) .
  • informace o vašich předcích, jejich životě a době

 

Osvědčení, které obdržíte, obsahuje síť kružnic a styčných uzlů, ukazujících do kterého rodu patříte a návod jak ho číst.
Matriline clade

V zájmu zachování diskrétnosti bude vzorek vaší DNK okamžitě po provedení analýzy zničen.

Pro objednávku bezplatné odběrové soupravy MatriLine klikněte prosím zde.

Chcete-li se dozvědět více o lidech, kteří si už náš test nechali udělat, klikněte sem.


VYUŽITÍ ANALÝZY V PRAXI