Komentovaný článek z Britských listů - 27. září 2001. 
Nevím, zda je to pouze "shrnutím", ale to, co zde stojí, je nejvyšší měrou nekvalifikované a neuvěřitelně rozporuplné plkání, které lze nazvat všelijak, jen ne analýzou! (Červené zvýraznění  a modrý komentář gewo.)


O hrozbě biologických a chemických zbraní

Světová zdravotnická organizace varovala před nebezpečím, že by teroristé mohli použít biologických a chemických zbraní.
 
Deník Guardian včera tuto problematiku analyzoval. Shrnujeme. 

Proč bychom se měli obávat biologických a chemických zbraní v této době?
Útoky na Světové obchodní středisko a na Pentagon zaměřily pozornost na tzv. "asymetrické" hrozby rozvinutému světu. Jde o malé, ale nesmírně účinné, smrtící útoky (teroristů), kteří se vyhýbají konfliktům s velkými a mocnými jednotkami, jako je armáda. Někteří pozorovatelé se nyní obávají, že by bylo možno využít chemických a biologických zbraní v hustě obydlených oblastech a usmrtit tak obrovské množství lidí. 
/ODPOVĚĎ ZNÍ: JEDNOZNAČNĚ ANO!/


Jaký je rozdíl mezi chemickými a biologickými zbraněmi?
Chemické zbraně - často se o nich hovoří jako o plynech - oběti udusí anebo způsobují obrovské popáleniny. 
Biologické zbraně působí pomaleji, rozšíří infekci nemocí jako antrax (mor) či neštovice v obyvatelstvu dříve, než jsou zaznamenány první známky. Jde o mocné viry, které se šíří podobně jako jiné viry, třeba viry chřipky nebo slintavky a kulhavky. 
/Zatímco viry přežívají jen poměrně krátkou dobu, jsou jako zbraň nasazovány především baktérie (bacily), z nichž například Antrax (původce sněti slezinné; moru) bez problémů přežívá i deset let... Opomíjí se také skutečnost, že zejména v Africe řádí vysoce nakažlivé, smrtící virové choroby, jako například Ebola, a území na němž se vyskytují nejsou tak docela pod "státní kontrolou".../

Mají teroristé tyto zbraně?
Není to vyloučeno.
Chemické zbraně byly zakázány pro používání ve válce v roce 1925 - v roce 1972 následovala smlouva o zákazu biologických zbraní - ale mnoho zemí provádělo dál výzkum nových virů. 
Předpokládá se, že Irák a Libye mají programy výroby chemických zbraní a možná prodaly část svých zásob teroristickým organizacím. Rusko také mělo zásoby antraxu, které se ztratily. 
/No, není to šalomounská odpověď na otázku, kterou si pisatel pokládá? :-) /

Existuje skutečná hrozba?
Světová zdravotnická organizace vydala zprávu, z níž vyplývá, že vlády musejí vzít hrozbu chemických a biologických zbraní vážně. 

V Americe bylo v minulých dnech zakázáno užívání práškovacích letadel, protože vznikla obava, že by mohly rozšířit velké množství chemických či biologických zbraní. Bylo zjištěno, že jeden z podezřívaných sebevražedných atentátníků, Mohammed Atta, se zajímal o technické možnosti práškovacích letadel. 
/ODPOVĚĎ ZNÍ: JEDNOZNAČNĚ ANO!/

Jak velké je toto riziko?
Je obtížné vyrábět biologické a chemické zbraně, a i kdyby byly ukradeny nebo nakoupeny - čehož by si asi vlády povšimly - pro teroristickou skupinu by bylo nesmírně obtížné jich použít. Právě proto se zřejmě Atta zajímal o práškovací letadla, která dokáží rozšířit chemické látky na velkou plochu. 
/ODPOVĚĎ ZNÍ: OBROVSKÉ! Toto je úžasné zlehčení dané problematiky. Tato letadla totiž mohou stejně dobře rozprašovat biologický aerosol s mnohem zhoubnějšími, vysoce dlouhodobými účinky! Například postřik antraxem by mohl otrávit půdu i podzemní vody na dobu odpovídající radioaktivnímu zamoření, přičemž účinky radioaktivity, na rozdíl od smrtících účinků zmíněných baktérií, s časem klesají./

Je možné, že by si odhodlaná teroristická skupina mohla vytvořit vhodnou zbraň, ale západní vlády strávily desítky let vojenského výzkumu a množství peněz (a nebylo jim z té kombinace zle?...) ve snaze vyvinout takové zbraně. /Finančně vysoce náročný vojenský výzkum se věnoval spíše možnostem obrany před biologickými bojovými prostředky, což je v konečném důsledku mnohem dražší než jejich vývoj. Zatím co útočník v přísném utajení vyvíjí jeden úspěšný virus, musí být obránce připraven na všechny možné varianty./

Pokud nemají teroristé přístup k těmto důvěrným státním informacím, je nepravděpodobné, že by mohli způsobit velké počty mrtvých. 
/Další nepravda, usvědčující lidi v Guardianu ze záměrného zlehčování situace či naprosté neznalosti dané problematiky! Je to asi totéž, jakoby napsali, že bez souhlasu vlád nemohou létat přes státní hranice třeba vrabci, nebo proudit vítr.../

Jaké je riziko v Británii?
Britská vláda prohlašuje, že neexistují důkazy ohledně nějaké "konkrétní hrozby" proti Británii, ale mnozí se obávají nejhoršího a kupují plynové masky, navzdory tomu, že odborníci varují, že tyto masky asi lidi před biologickými a chemickými zbraněmi neochrání. 
/... pokud současně nebudou dodány i příslušné filtry.../

Bezpečnostní služby a komunální úřady v Británii jsou nyní v nejvyšší pohotovosti a vodárnám, elektrárnám a správcům vodních rezervoárů bylo nařízeno, aby posílili bezpečnostní opatření. 
/Což Guardian patrně neschvaluje, neboť ví vše lépe než WHO a příslušní vládní úředníci... Tato opatření (celosvětově a už od 12. září i v ČR) naznačují, že si žádná vláda není a nemůže být jista tím, že se její země nestane cílem záludného útoku bioteroristů. Uvedená opatření ovšem NIKOHO DEFINITIVNĚ NECHRÁNÍ, slouží pouze k tomu, aby to potenciální útočníci neměli až příliš jednoduché./

Existují protilátky proti biologickým zbraním?
Ano, a existují zásoby vakcíny proti neštovicím a antraxu. Avšak nejnovější vědecký pokrok v oblasti genetických modifikací může znamenat, že někdo v současnosti vyrábí takové varianty biologických zbraní, proti nimž by vakcíny byly neúčinné. 

Je možné zakázat užívání biologických zbraní?
Existují právní konvence, zakazující jejich užívání, ale Spojené státy váhaly před 11. zářím s podpisem pod Konvencí proti biologickým a toxinovým zbraním. 
/Tato otázka je vzhledem k potenciálnímu útočníkovi naprosto irelevantní!?/

Mnohostranná kontrola, zlepšená práce výzvědných služeb a vývoj vhodných vakcín by způsobily, že by byl útok těmito zbraněmi méně pravděpodobný
/... nikoli však nemožný.../

Měli bychom se bát?
Lidi se bojí biologických a chemických zbraní, protože způsobují tak strašlivá zranění. Ale vědci na univerzitách a průzkumníci (?) zaměstnaní na britském ministerstvu obrany tvrdí, že je stále příliš obtížné vyvinout takovéto zbraně a použít je. A toho, kdo by se je chtěl pokusit vyvíjet či ukrást, je relativně lehké chytit. 
/KECY!!! V podstatě první biologickou zbraň patrně vyrobil úplně "na koleně" jeden španělský lékař experimentující s viry. Je nanejvýš pravděpodobné, že tento virus byl původcem pandemie, známé pod názvem "španělská chřipka", která po první světové válce zahubila více než 20 000 000 lidí... ... a to tehdy zdaleka nebyly takové možnosti - zejména letecká doprava - jako dnes. Virus se přesto rozšířil až do Japonska. Původcem jiné známé choroby, Myxomatózy, která naštěstí napadá pouze králíky, je rovněž uměle vyrobený mutovaný virus pocházející z kuchyně jistého francouzského lékaře, který ho podomácku "vyrobil" pro přítele. Ten byl chovatelem koní a dost ho štvalo, že si jeho zvířata lámou nohy v králičích norách... Oba uvedení experimentátoři použili způsobu, který je dostupný úplně každému, kdo by se odhodlal vyrobit dokonce do jisté míry SELEKTIVNÍ biologickou zbraň!!! Této záležitosti jsem se blíže věnoval už v knize "UFO, bible a konec světa". BIOLOGICKÁ ZBRAŇ BEZESPORU JE JEDINOU ÚČINNOU ZBRANÍ HROMADNÉHO NIČENÍ, DOSTUPNOU I PRO "CHUDÉHO MUŽE"!/

Je daleko pravděpodobnější, že teroristé budou používat jednoduchých výbušnin. 
/Čili s dalšími útoky se evidentně počítá. Ach ty svatá prostoto.../

/konec komentovaného citátu/


Ještě jednou: Měli bychom se bát? Ano, měli. Stejně tak, jako je dobré se obávat záplav, zemětřesení a jiných nečekaných, ale známých latentních pohrom, mezi něž patří i cyklická "přirozená pandemie". Co se této týče, WHO docela nedávno zveřejnila alarmující zprávu - v případě jejího vypuknutí by nebyl k dispozici dostatek potřebných léčiv. Jak je vidět, nic nelze pominout lhostejným mávnutím ruky. 
Cílem těchto opatření a úvah, stejně tak, jako když stavíme ochranné protipovodňové hráze, samozřejmě není "šíření paniky". Bylo by ale smrtelně lehkomyslné uvěřit, že "k něčemu takovému nemůže nikdy dojít", a vědomě se přitom dovolávám tisíců mrtvých z Manhattanu! 

Teroristé, a nebyli to nějací primitivové, ale jak se ukazuje zčásti vysokoškolsky vzdělaní lidé, ukázali, že jim naprosto nezáleží na vlastních ani cizích životech, čímž doslova "překročili bariéru únosnosti" a přešli na úroveň, která se vymyká našemu chápání.

Nejnákladnější položkou při výzkumu bakteriologických zbraní je nesporně ochrana personálu a životního prostředí před únikem nebezpečného biologického materiálu. Skrytý protivník, s nímž máme co do činění, se cítí být "v rukou Božích" a jak už mnohokrát dokázal
je ochoten změnit sám sebe v živou bombu. Nevidím důvod, proč by tomu v případě "biologické bomby" mělo být jinak! 
Ostatně - jak rozeznat záměrně nakažené osoby, nosiče smrtonosných bacilů s dlouhou inkubační dobou, od "normálních lidí" (viz link "Američtí vědci testovali...")? 

Okolnost, že se Guardian natolik primitivní formou snaží "ukonejšit" své čtenáře tvrzením, že "v podstatě o nic nejde" a "nicsenemůžestátprotoževládavívšechnolépe", je alarmující! 

Prvořadou úlohou médií je INFORMOVAT, ne děsit a dezinformovat lidi. Informovaní lidé, kteří v případě, že k něčemu dojde vědí "vocode", většinou nepropadají panice a umí se chránit... 

Určitě by vůbec neškodilo, kdyby Britské listy v takových případech požádaly o zodpovědné vyjádření (třeba českých) nezávislých odborníků. To, co nám tentokrát předhodily z preferovaného Guardianu, je těžce nestravitelný blaf...


O možnosti, že teroristé použijí biologických zbraní se začalo hovořit už i veřejně... 
Dnes se touto problematikou zabývaly některé deníky a dokonce i Radiožurnál. Mohli jsme si vyslechnout několik názorů, hovořilo se o možnostech, které ovšem byly vzápětí označené za "málo pravděpodobné"... byla dokonce zmíněna i možnost použití nakažených osob - vzápětí bleskově odsunutá do sféry scifi... 
Aha. Takže všechno, co proběhlo od 11. září vlastně vůbec není pravda! Stali jsme se holt obětí ohromné mediální mystifikace pokračovatelů pana Wellse a jeho Války světů. Mrakodrapy v New Yorku ještě stojí, protože je úplně nemožné aby byly zbořeny... Tetragon je stále ještě Pentagonem... protože podobné útoky, provedené šílenci doslova takřka holýma rukama, přece patří do sféry hollywoodské scifi! 
Tak oč jde? Pitomá hra, pojďme si radši hrát na něco jiného...

Chápu, že se oficiální představitelé snaží "zabránit panice". Jenže panika vzniká z neinformovanosti. Bagatelizování některých záležitostí může mít v případě nouze nedozírné následky. Informace si dnes může opatřit takřka každý, kdo má zájem. A tyto informace vypovídají něco úplně jiného než nám říkají "sdělovací prostředky", které se opět stávají jen hlásnými troubami. Investigativní žurnalistika vymřela. 
Místo toho, abychom byli informováni o důležitých záležitostech a o tom jak se v případě nouze chránit, vede se sáhodlouhá plodná debata o tom proč do Prahy nedojel jeden kus ze vzácné sbírky našich plechových veteránů... A o tom, že jakýsi soukromý pilot přeletěl kolem JE Dukovany o dvacet metrů blíž, než určilo čísi kružítko... Jinak vůbec žádné problémy. Není co říct, ani to, že civilní obrana je v podstatě z větší části v rukou samotných občanů, a že by vůbec neškodilo se v úplném klidu přiměřeně vybavit. Prostě - kliďánko lidičky, vůbec nic se něděje!

No, nemáme se krásně? :-)))


A co říkají světové agentury?

Teroristické organizace mají prostředky k provedení bakteriologického nebo chemického útoku, prohlásil perzonální šéf Bílého domu A. Card pro americkou televizní stanici Fox. 

Američané si musí dávat velký pozor, řekl dále perzonální šéf úřadu amerického prezidenta a dodal, že vláda "se ujišťuje, zda má dostatečné rezervy vhodných léků a vakcín ... a průběžně je navyšuje." 

Podle představitelů amerických zpravodajských služeb se Usáma ibn Ládin pokoušel získat zbraně hromadného ničení. Není však jasné, zda se mu to zdařilo. 

Od 11. září, po útocích na Světové obchodní centrum a Pentagon, zákonodárci a experti na otázky terorizmu tvrdí, že od základu přehodnocují své smýšlení o uvedeném druhu zbraní. Je jasné, že kdokoliv tyto útoky spáchal - a saudský exulant ibn Ládin zůstává hlavním podezřelým - nebude váhat použít zbraní hromadného ničení, pokud k tomu dostane příležitost.

(Následuje povinná "zlehčovací pasáž") Podle expertů ovšem není důvod k panice. Tvrdí sice, že teroristé sice jsou schopni vyvinout smrtící látky, jejich přeprava na místo určení a nasazení jsou však problematičtější. 

G. Tenet, ředitel Ústřední zpravodajské služby (CIA) prohlásil, že ibn Ládin i palestinská skupina Hamas se pokoušejí získat chemické zbraně. "Víme, že mnoho těchto skupin se pokouší získat chemické, biologické, radiační nebo nukleární látky," řekl šéf CIA a dodal, že ibn Ládinovi lidé trénovali provádění útoků s toxickými chemikáliemi nebo biologickými toxiny. 

Podle svědků, kteří vypovídali v procesu okolo pumových útokov proti ambasádám USA v Keni a Tanzánii v srpnu 1998, ibn Ládin poslal své lidi do súdánské metropole Chartúm, aby tam za 1,5 miliónu dolarů zakoupili uran z Jihoafrické republiky. 

Z přepisu výpovědi není zřejmé, zda k této transakci došlo. Obavy z chemického nebo biologického útoku se prohloubily poté, když vyšetřovatelé atentátů zjistili, že Muhammad Atta - jeden z předpokládaných únosců linkových letadel - se na Floridě velmi zajímal o práškovací letadla. Úřady proto rozhodly o zákazu startu pro tyto stroje. 

Vince Cannisraro, bývalý šéf protiteroristického oddělení CIA uvedl, že chemické a biologické zbraně je velmi problematické opatřit a účinně použít. Aby po jejich použití zahynulo víc než jen pár lidí, je potřebná technická zručnost, stejně tak jako výrobní a skladovací zařízení, které je nutno propašovat na místo útoku. (!!?) Vystříkání několika sudů jedu z práškovacího letadla, automaticky nevyhubí celé město, řekl expert na terorizmus Gary Ackerman. K účinnému rozšíření zbraně by teroristé museli zohlednit mnoho faktorů, například rychlosť a směr větru, výšku letu, nastavení trysek. "Můžete takto zabít pár lidí, ale způsobit skutečně masové ztráty není tak jednoduché," dodal Ackerman. 

Odborníci považují za nejpravděpodobnější útok chemickou látkou, například plynem sarin, jak se stalo v tokijském metru v roce 1995. Biologické a radiační (zamoření prostředí rádioaktivní látkou, ne jaderný výbuch) útoky jsou považovány za méně pravděpodobné a útok velmi obávanou, tzv. kufříkovou atomovou bombou, označují experti za velmi nepravděpodobný. 
Bývalý důstojník CIA Porter Goss považuje za nejobávanější zbraň rýchle se šířící infekční chorobu, která může postihnout více měst a ohrozit všeobecný pořádek. 

Irácký prezident S. Husajn nařídil svým špičkovým vědcům, aby pracovali pouze na rozšíření arzenálů chemických a biologických zbraní. Informuje o tom Sunday Telegraph s odvoláním na bývalého popředního vědeckého pracovníka Saddámova režimu. Irácký lídr údajně nařídil zmrazení programu vývoje jaderných zbraní pro vysokou finanční náročnost. 

Sunday Telegraph napsal, že asi 3 000 fyziků a chemiků se už půl roku zaobývá výlučně tajnými programy vývoje toxinoů a způsoby jejich použití. Vojenští experti uvedli, že Saddámovo rozhodnutí může mít souvislost s útoky v USA. 


Příbuzné materiály

Američtí vědci testovali případný biologický útok - výsledky byly katastrofální 

WHO varuje před bioterorismem 

Štěstí přeje připraveným