CZ

(Czech Edition, translated and maintained by GeWo)

Projekt "Odhalení" (The Disclosure Project) je neziskový výzkumný projekt, jehož cílem je úplné zveřejnění faktů o UFO, mimozemské inteligenci, a utajovaných údajů o progresivním vývoji v oblasti energie a pohonných systémů. Odkrytí této pravdy bude mít dalekosáhlé důsledky pro naši společnost -- využití nových technologií zamezí znečišťování a globálnímu oteplování, definitivně vyřeší energetickou krizi a otevře éru mírových vztahů s ostatními civilizacemi v kosmu.

Historie a pozadí projektu


"Existuje stínová vláda s vlastními vzdušnými silami, vlastním válečným námořnictvem, vlastními fondy a mechanismy k jejich získávání a způsobilostí vyvíjet a provádět vlastní úmysly v rozsahu národního zájmu, vláda osvobozená od všech kontrol a rozvah, vláda zbavená zákona samotného."  (senátor Daniel K. Inouye v průběhu vyšetřování aféry Iran Contra)

"Ve všech vládních záměrech musíme brát ohled na pokusy o získání neoprávněného vlivu, o který se přímo či nepřímo snaží vojensko-průmyslový komplex. Potenciál zhouby, vyrůstající z chybně umístěné moci, existuje a přetrvá. Nesmíme nikdy připustit, aby tato závažná kombinace ohrozila naši svobodu nebo demokratické procesy. Neměli bychom nic považovat za navždy garantované. Pouze ostražití a informovaní občané si mohou vynutit řádný chod obrovské vojensko-průmyslové obranné mašinérie, společně s našimi mírovými metodami a cíli, aby bezpečnost a svoboda směly vzkvétat společně." (president Eisenhower - leden 1961)


Projekt Odhalení
THE DISCLOSURE PROJECT

Oznámení

Kampaň za odhalení utajovaných fakt

Ve washingtonském Národním tiskovém klubu došlo 9. května 2001 k historické události. Téměř dva tucty vojenských, zpravodajských, vládních a dalších svědků fenoménu UFO, účastníků s mimozemskou inteligencí spojených případů a utajovaných projektů, se poprvé představilo veřejnosti jako seskupení, jehož cílem je odhalit světu pravdu. Tím byla zahájena akce Odhalení - kampaň za získání veřejného slyšení v kongresu, vypovězení zbraní z kosmu a zveřejnění údajů o Zemi šetřící technologii -- příbuzné energii užívané k pohonu U.F.O -- pro blaho churavějícího světa. 
Tato kampaň bude pokračovat až do dosažení vytčených cílů.

Úplné tiskové prohlášení! (E) (CZ)


Disclosure Project
vyzývá kongres Spojených států k otevření veřejného slyšení a úpravě legislativy

ve věci otevření veřejných výslechů ve věci UFO a mimozemské přítomnosti na Zemi a v jejím okolí;

k zahájení veřejného slyšení ve věci zdrojů energie a pohonných systémů nové generace, které, pokud budou odtajněny, poskytnou řešení problémů globálního životního prostředí;

ke zřízení zákonodárství, zakazujícího veškeré zbraně umístěné v kosmu;

k ustanovení úplného zákonodárství, umožňujícího bádání, objevování a zkoumání vesmíru v míru a spolupráci se všemi pozemskými a kosmickými kulturami.

Agresivní nezájem "kapacit"
Důsledky pro lidskou civilizaci
Velmi příbuzné téma...

Translation © GeWo 2001 (rev. 15.5.2001)


   

Také tuto stránku hlídá WOKO!


Send a Letter or Petition to Congress! Get Sample Here.

View Schedule on National Press Club Web Site

Newspaper Articles Published Week of May 6th -- Coming Soon!


Download Printable Press Release and Background Points
MS Word 2000 Document File Here


Schedule of Events for May 9-12, 2001


         ORDER "DISCLOSURE"         
Edited Transcripts of over 5 dozen
military and government witnesses.


Your Donation is Tax Deductible - More Information Here


Disclosure Project Announcements List

Announcements of project status updates.
To subscribe, send a blank email to:
disclosureproject-announcements- subscribe@yahoogroups.com 

or Click Here to Subscribe


Contact Us Here!


Use Translator to translate into YOUR language