CHAMELEON

Data by SENTINEL We Are the Night Watchmen


(CHAMELEONOVA NEJZAZŠÍ OBĚŽNICE?)

Message Date: 12/27/01 3:26:23 PM Pacific Standard Time

Nesnažím se vyvrátit hodnověrnost pozorování objektu 2001 KX76, ale nenechme odlákat naši pozornost touto maličkou a bezvýznamnou sněhovou koulí od toho, co na nás možná přichází z jiného směru. Vypadá to jako součást taktiky, sloužící odvrácení pozornosti, připravené proto, aby se lidé dívali opačným směrem, protože se blíží rok průchodu. Nevím, zda objev 2001 KX76 (který byl najednou "objeven" i na mnohem starších fotografiích; p. překl.) je míněn jako jakési rozptýlení či ne, nicméně tento nález přišel v přesně pravý čas a leží v podstatě v opačném směru.

Pokud máte zájem o Nibiru / planetu X , měli byste se dívat nalevo dolů od místa, kde je nyní na obloze Saturn (máte-li přístup k vyšší třídě hvězdářského IR teleskopu). Viz modrá čára dole.

 

Povšimněte si, že oběžná dráha Pluta je protažená zcentra zhruba ve směru a sklonu předešlého "exodu" Nibiru ze středu sluneční soustavy. Možná, že odchylku oproti přiblížení při poslední pasáži, kdy s sebou strhl Pluta, lze objasnit pomalým orbitálním pohybem sesterské hvězdy Slunce, tvořící druhé ohnisko oběžné dráhy Nibiru (podtrženo překladatelem).

ZDROJ


Message Date: 12/31/01 3:06:12 PM Pacific Standard Time

Znázornění současné pozice a přibližná dráha planety X v příštích 15 měsících, podle údajů ZetaTalk, zaznamenaná s přesností, již lze dosáhnout použitím astronomického programu StarFinder II.

Od 3.3.2003 ji patrně bude možné lokalizovat pomocí vysoce kvalitních amatérských teleskopů, ale momentálně je ještě příliš temná a vzdálená, aby ji bylo možné pozorovat bez IR vybavení.

Lze předpokládat, že až se po 3.3.2003 ještě více přiblíží ke středu sluneční soustavy, bude vykazovat poměrně rychlý zdánlivý pohyb pod úrovní ekliptiky, po dráze vedoucí za a pod Sluncem. Poté, když se vynoří z pozadí, pod Sluncem, nakonec ve sklonu 33° definitivně vstoupí do soustavy okolo 15.3.2003. (Pozice Saturna bude přesně stejná jako 31. prosince 2001.)

 

Poté, když protne ekliptiku mezi oběžnými drahami Merkuru a Venuše, projde těsně nad a před Zemí a posléze téměř přímo nad Marsem. Mějte na paměti, že velikosti planet na níže prezentovaných orbitálních diagramech jsou pro lepší rozlišitelnost (ve vztahu k relativní velikosti jejich oběžných drah) přehnané, přičemž se situace jeví ještě o něco děsivější, než sama o sobě už je. Planety jsou znázorněny v pozicích, v nichž budou 15. května 2003.

 

 

 

 


ZDROJ