Toto je materiál částečně použitý v knize Hlubina návratu (bez red. úprav!)
A toto článek o novém objevu
(link vede mimo tento web)


Hamovy archy

Vědecko-populární příručky tvrdí, že jediná egyptská starověká mapa byla nalezena na torzu thébské sochy, pocházející pravděpodobně z období 6. roku vlády Ramesse IV. (nyní v Turínu.). Ukážeme si, že existuje i jiná, jenže dosud nebyla jako taková rozpoznána.
Zdobí zeď hrobky Sennedžema (tzv. thébská hrobka č. 1) pochovaného za vlády Sethiho I. 
V historických pojednáních populárních knih o Egyptě ji najdete v kapitolách zaobírajících se egyptským uměním. Je považována za "výjev z mýtických polí Ilalu" a servírována jako příklad, znázorňující život egyptských zemědělců. Budiž. Ale už samo umístění, a to, že se obsah na první pohled výrazně vymyká ponuré záhrobní tématice, napovídá, že malba skrývá cosi velmi významného.

Senendžemova mapa s popiskamiOdhlédneme-li pro začátek od obsahu jednotlivých schematicky znázorněných polí, pak zřetelně rozpoznáme symboliku, dokonale odpovídající čínské představě Říše Středu. Je zde znázorněno moři obklopené Podnebesí, říše "bohů" kdesi za čárou vod na obzoru a Nebesa!
(mapa zřetelně ukazuje, že území mezi Nilem a Rudým mořem bylo obydlené, stejně tak jako krajina západně od Nilu!)

Je třeba podotknout, že následujícím úvahám se z určitých důvodů poněkud vymyká fenomén pyramid v Gize, které jakoby zde stály zcela opuštěny a "mimo čas". K jejich základům a k velké Sfinx se váže dávnější historie. 
Z informací pečlivě střežených generacemi egyptských kněží vyvěral kult zahrnující zlomky vědomostí, jejichž obsah daleko přesahuje rámec pojednání. V Egyptě existují anagrafy, které s tím úzce souvisí. Ukázky, či spíše náznaky, jsou zveřejněny v knize Bestseller v kameni. Kromě nich zde však jsou i mnohem důležitější. Ukazují však cosi, co zatím nehodlám publikovat. Na tomto místě se proto omezíme jen na indicie a důkazní materiál opatřený oficiální egyptologií. Doufám, že i toto stačí podnítit střízlivě, logicky a samostatně uvažující badatele, aby se pokusili z pozměněného zorného úhlu přehodnotit překlady jistých egyptských textů, a zamysleli se nad dosavadním způsobem interpretace smyslu mnoha zdánlivě jednoznačných symbolů.