Bibliography
zpět

Jiří (Georg) Wojnar, GeWo, narozen 3. července 1951
v Československé  republice
obyvatel tohoto světa


PUBLIKACE


   
Hlubina návratu  ALPRESS listopad 2000, edice Klokan ISBN 80-7218-366-4

Rozbor světových legend vynáší na světlo fakta o biblické Potopě - prokazatelně reálné katastrofě, která změnila tvář Země i běh času a vrhla lidstvo zpět do "doby kamenné". Kniha mimo jiné zahrnuje i jedinečnou sadu dosud nepřeložených textů čínských legend, obsahujících precizní a křížovou metodou potvrzené astronomické a geofyzikální údaje, neotřelé poznatky o původu lidstva a jeho "bohů", včetně více než 7000 let starého textu skalního nápisu, který je dosud přehlíženým, neznámým, ale naprosto jednoznačným varováním před dávnou Potopou! (Titulní foto Ivan SARAN)
(vyprodáno)

ALPRESS  

 


k0_tit.jpg (46761 bytes) UFO, bible a konec světa - VOTOBIA Olomouc 1997, 1998. ISBN 80-7198-319-5 
U nakladatelství
Dobra (dříve Dobra & FONTÁNA) vyšlo v roce 1999 třetí, PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ v edici Okno do filosofie třetího tisíciletí  
( ISBN 80-86179-35- 4 )

Hloubkový rozbor mnoha dosud utajovaných skutečností a moderní interpretace textu biblického Exodu
.

(vyprodáno)


k2_tit.jpg (45244 bytes)Tunel do kosmu - VOTOBIA Olomouc 1998. ISBN 80-7198-317-0 
Kniha mimo jiné obsahuje: popis kosmických letišť provozovaných dva a půl tisíce let před n. l.; popis funkce prastarých elektráren transformujících energii prostorového náboje a mnoho jiných zajímavých informací, získaných logickým rozborem řady zdánlivých "samozřejmostí", tedy z jiného pohledu a nikoli obvyklými "záhadologickými" postupy.
Výtažky z této knihy jsou zveřejněny pod titulky
Síla geparda, Šalomounova elektrárna a Milníky zapomenutého času (DOWNLOAD!)

Druhé, rozšířené a přepracované vydání,
vyšlo u nakladatelství ALPRESS!

(vyprodáno)k3_tit.jpg (49907 bytes) k4_tit.jpg (53943 bytes)Bestseller v kameni I.
- VOTOBIA Olomouc 1998 ISBN 80-7198-346-2

Bestseller v kameni II. - VOTOBIA Olomouc 1999 ISBN 80-7198-365-9

Oba díly se zabývají ANAGRAFY - luštěním a interpretací šokujícího grafického poselství, obsaženého v některých reliéfech, stélách, půdorysech staveb a stavebních celků nebo vytvořených záměrnými úpravami krajiny. Knihy obsahují návod umožňující přístup k těmto informacím komukoli, pokud disponuje jistým základním počítačovým vybavením. (Výtažky z těchto knih, doplněné o nové poznatky a anagrafy, najdete na těchto webových stránkách.) Obě knihy jsou ještě sporadicky k vidění v knihkupectvích, případní zájemci si je mohou objednat i přímo u zasilatelské služby nakladatelství VOTOBIA votobia@telecom.cz  

(vyprodáno)


V současné době autor publikuje v časopise WM magazín, jehož je šéfredaktorem. 


KONTAKTY NA NAKLADATELSTVÍ

Nakladatelství ALPRESS s.r.o.
Na příkopě 3243, 738 01 Frýdek-Místek
tel. 0658/628033 

Nakladatelství VOTOBIA Olomouc
P.O. BOX 214, 771 00 Olomouc
tel. 068/523 18 90  


PinBoard   Home