Fatimské tajemství: Je za tím přece jen více? 

Římské deníky oznámily, že poslední zbývající fatimská vizionářka, sestra Lucia dos Santos, před několika týdny údajně zaslala papeži Janu Pavlu II. dopis s varováním, že jeho život je v nebezpečí. 

Podle vatikánských zdrojů, doručil brzy po 11. září emeritní fatimský biskup Alberto Cosme do Amaral papeži dopis s jejím varováním, že k událostem, o nichž hovoří "Třetí tajemství z Fatimy", dosud nedošlo. 
Příjem tohoto dopisu Vatikán zatím veřejně nepotvrdil. 

Jedním ze zdrojů článku zveřejněného italským tiskem je duchovní Luigi Bianchi. 
Páter Bianchi prohlásil, že se setkal se sestrou Lucií dos Santos minulý týden v klášteře Karmelitánek v portugalském Coimbra. (Nesmí hovořit s nikým, kdo předem nedostal svolení Vatikánu, takže není zřejmé zda Bianchi souhlas obdržel, obešel nařízení nebo se s Lucií ve skutečnosti vůbec nesetkal.) 

"Dělá jí velkou starost mezinárodní situace," sdělil páter Bianchi italskému novináři Davidu Murgiovi. "Říkala, že jsme vstoupili do rozhodujícího období pro církev i svět, a že naší jedinou spásou je modlitba." 

Psaní papeži prý obsahuje i výstrahu, že "zanedlouho přijde velká katastrofa a trest." Lucia dos Santos údajně žádala svatého otce: "Modlete se, protože váš život je v nebezpečí." 

Nynější biskup ve Fatimě, Serafim Ferreira de Sousa, na dotaz novinářů nepopřel, že sestra Lucia skutečně napsala papeži, ale zároveň dodal: "Nebyl to dopis, v němž by vizionářka vyjadřovala nějaké obavy o jeho život." (Jak to ví? Cenzuruje snad její poštu?)
Jiné prameny uvádějí, že sestra Lucia v dopise doporučila papeži, aby definitivně a v plné míře odhalil obsah textu "třetího tajemství". 

Kardinál Josef Ratzinger, prefekt Kongregace pro učení víry, který interpretaci "třetího tajemství" uvedl v červnu 2000, konstatoval, že "zvěsti o tomto dopisu jsou jen pokračováním staré polemiky, živené jistými lidmi pochybné důvěryhodnosti," s cílem "destabilizovat vnitřní rovnováhu Římské kurie a znepokojovat lid boží." 
Jedním z lidí, na něž se hodí popis kardinála Ratzingera, je nepohodlný kanadský kněz páter Mikuláš Gruner, představený Fatimského centra suspendovaný vatikánskými "božstvy". Páter Gruner zastává názor, že "třetí tajemství" nebylo Vatikánem zcela odhaleno a vyvíjí veřejný nátlak na Řím, aby uvolnil úplný text. 
Páter Gruner říká: "Kongregace pro nauku víry vede mystifikační kampaň a odhalila jen část tajemství." "Zveřejnění z června 2000 neodpovídá skutečnosti," tvrdí Gruner. 

Rovněž páter Bianchi si dělá starosti o papežův život: "Lucia řekla, že je jedním s cílů nepřátel, a že jeho život je v nebezpečí a musíme se za něho modlit," říká. 
Také sestra Lucia prý italskému knězi sdělila, že "třetí tajemství dosud nebylo odhaleno v plném znění". 

V interview s Murgiou spekuluje páter Bianchi s možností, že Vatikán neprozradil úplný obsah dlouho utajovaného sdělení "aby zabránil propuknutí paniky a úzkosti - nechtějí lidi vyděsit." 

Kongregace pro učení víry, a vlastně i sám Jan Pavel II., interpretovala pokus o jeho zavraždění Alí Agšou v roce 1981 jako naplnění výstrahy obsažené ve "třetím tajemství". Avšak páter Bianchi to vidí jinak. "Poselství nehovoří jen o útoku na papeže, ale mluví se v něm o 'bílém biskupovi kráčejícímu mezi rozvalinami a těly zavražděných mužů a žen,'" řekl. "To znamená, že papež bude muset velice trpět, že mnohé národy zaniknou, že mnoho lidí zemře, a že musíme bránit Západ před islamizací. To je to, oč jde v těchto dnech." 

Na páterovu otázku, co může být uděláno pro zastavení narůstajícího teroru ve světě, prý sestra Lucia vzala do ruky růženec a řekla: "Toto je jediná 'zbraň', kterou máme."

Zdroj: Inside the Vatican News Service: The Week in Review; The Secret of Fatima: More to Come?
Translation gewo 2001


POSELSTVÍ Z FATIMY

TŘETÍ FATIMSKÉ TAJEMSTVÍ   
jak bylo zveřejněno 26. června 2000