"A co zdravíčko, slouží, slouží?"
"Á... děkuji za zeptání, stojí to za .....
PROČ?
(menu)

Tyto stránky vznikaly paralelně k tématu o astronomii. Někomu to možná připadne paradoxní, ale není tomu tak. Flagrantních shod ve způsobu "prosazování nové moderní vědy", která na přelomu devatenáctého a dvacátého století v nápadně mnoha případech "vylévala děti i s vaničkou", je tolik, že z toho každému, kdo má zájem o hlubší náhled, brzy přeběhne mráz po zádech... Na pozdější případy už byly aplikovány osvědčené zavedené mechanizmy a způsoby, které jsme si i přes jejich zcela zjevnou iracionalitu navykli považovat za normální.

* * *

Před více než stovkou let došlo k výraznému obratu v lidském smýšlení. Lékaři, dříve považující svou práci za jakýsi druh vyššího poslání, se pod ekonomickou taktovkou měnili v hokynáře. Lidé, masivně zpracovávaní propagandou řízenou stále mohutnějšími farmaceutickými firmami a spolky "neomylných, neb studovaných dochtorů", až příliš rychle zapomněli na to, že existovala i jiná než chemická medicína. Vše dospělo až tak daleko, že všude je spousta doktorů, ale skutečných lékařů v Hippokratově slova smyslu je mezi nimi pomálu... 

Rozmach chemie i přes všechna optimistická tvrzení do našeho života nevnesl mnoho dobrodiní. Člověk v přístupu k užívání těchto "výdobytků" prokazoval a prokazuje neuvěřitelnou naivitu. Stačí připomenout případ s DDT... ... a ten zdaleka nebyl ojedinělý. A čísla ve stále obsáhlejších tabulkách, do nichž vědečtí cynici zaznamenávají "stupně snesitelné toxicity" chemických výrobků, jsou stále vyšší a benevolentnější... 

Byznys je byznys. Znečistili jste si oděv uměle vyrobeným chemickým sajrajtem? Nevadí! K vyčištění použijete jiné chemické svinstvo; co na tom, že oba výrobky vám škodí a nevyhnutelně se dotknou vašeho zdraví? Za tímto účelem máme přece na skladě jiné chemikálie, které vám umožní žít a pokud možno bezbolestně zemřít. Jenže poněkud předčasně... A tomu se říká léčba.

Stali jsme se otrávenou a vše otravující součástí otráveného prostředí, a podle toho vypadá i naše tělo. Nezdravé vlivy duchem peněz ovládaného životního prostředí poškozeného chemií  se snažíme zmírnit další chemií, přinášející další a dlouhodobá poškození genofondu. Tento ďábelský kruh je jako ruská ruleta, v níž riskujeme vlastní životy, jelikož jsme stále barevnějšími prospekty přesvědčováni o tom, že bubínek revolveru, který si už od dětství naučeným pohybem bezstarostně přikládáme k spánku, neobsahuje vražedný náboj. Vždyť je to jen hra, a hraje ji přece každý... Tak lidi,  neblázněte a hrajte s námi, co se může stát?    


Pro porovnání tisícileté moudrosti se současnými praktikami může posloužit několik pozoruhodných výroků lidí, kteří tělo nepozorovali očima mechaniků, opravujících neposlušný stroj, a příběhů, které se udály poměrně nedávno.
( přeskočit tuto část)

* * *

"Jsou tři věci, které drží naživu civilizaci. Co vám teď řeknu, je pravda. 
Ty tři věci jsou  - čistý vzduch, čistá voda a čistá strava. I ty nejmocnější civilizace, které vůbec kdy byly, zanikly, protože měly nečistý vzduch, nečistou vodu a nečistou stravu." Zenda Avesta, cca 3000 př.n.l.

* * *

"Je-li drážděna lékařem, který nezná víc než řezání, nádorová nemoc se rozzlobí. Po řezání vždy následuje smrt." Arábie, cca 500 př.n.l.

* * *

"Vyléčení nemocí zůstává lékařům Řecka neznámé, protože nestudují a neléčí pacienta jako celek." Sokrates, cca 460 př.n.l.

* * *

"Na nádorovou nemoc je lepší nepoužít žádné pálení nebo léčení nožem. Použije-li se, pacient zemře. Nepoužije-li se, pacient se může udržet déle, a dokonce se sám vyléčit." Hippokrates, cca 450 př.n.l.

* * *

"Nedílnou součástí vyléčení je přání a vůle se vyléčit; pacient se léčí sám, lékař jen pomáhá." Seneka, cca 40 n.l.

* * *

"Po řezání nádoru se nemoc vrací a zapříčiní smrt, přičemž většina pacientů, léčí-li se jemně, dosáhne dlouhého věku." Celsus, cca 100 n.l.

* * *

"Léčit nádory řezáním, pálením a jiným podobným mučením by mělo by být zakázáno a tvrdě trestáno. Ta nemoc vznikla od přírody a vyléčí ji opět jen příroda, ne mučící lékaři." Paracelsus, cca 1530 n.l.

* * *

"Když Jacques Cartier roku 1535 zakotvil na řece St. Lawrence, postihly posádku kurděje (na které tehdy neexistoval žádný lék). Objevil se však přátelský indián a ukázal Cartierovým mužům strom, který je svou kůrou a jehličím vyléčí. Kurděje zmizely (kůra a jehličky tohoto stromu obsahují vitamín C) a Cartier o tom po návratu do Evropy písemně uvědomil Britskou lékařskou komoru. Sklidil však jen výsměch, že se nechal svést nevědomým divochem k takovému nesmyslu; každý přece ví, že kurděje jsou neléčitelné. Lékařská komora neudělala nic z toho, co doporučil "ten divoch" a Carter ." (Kurděje pak sužovaly námořníky ještě dalších 200 let.) Záznam, cca z roku 1600

* * *

"Cukr kazí zuby a vyvolává nemoci. Proto říkám: Pozor, je to bílá smrt!" J. Hurt, 1630

* * *

"Většina lidí zemře na následky užívání léků, ne na svou nemoc." Moliér, cca 1650

* * *

V letech 1479-1735 bylo téměř 9 miliónů lidí, převážně žen, mučeno a upáleno pro kacířství. Většina z nich byly bylinářky a intuitivní léčitelky takzvaných neléčitelných nemocí, a proto byly považovány za čarodějnice. Záznam, cca 1750

* * *

"Zvládnout nemoci a bolesti  se nám podaří jen tehdy, pokud pochopíme moc a vliv přirozené stravy na tělo; jen to nám umožní zbavit lidstvo tohoto neštěstí." 
William Harvey, cca 1750

* * *

"Historicky vzato se průměrná délka civilizací pohybovala kolem 200 let a jejich průběh byl tento: Despotismus -> víra v lepší -> kuráž ke změně -> demokracie -> svoboda -> bohatství -> sobectví -> pýcha -> deprese -> beznaděj -> závislost -> kolaps.. A to vše se opakovalo znovu a znovu..." Alexander Tyler, cca 1770

* * *

"Vídeňský doktor Ignaz Semmelweis prokázal, že vydrhnul-li si lékař a sestra pořádně ruce, poklesla infekce u pacientů a úmrtnost matek po porodu. Požádal proto vedení nemocnice, aby personálu bylo nařízeno pořádné mytí a hygiena před operací nebo porodem. Byl varován, a když o to požádal znovu byl z nemocnice vyhozen. Poté, co o tom napsal Lékařské komoře byl veřejně zesměšněn, jeho objev ignorován a Semmelweis nakonec zemřel v blázinci." Záznam, cca 1880

* * *

"Lékař v budoucnosti nebude předepisovat drogy, ale vzbudí v pacientech zájem o význam prevence a správné výživy." Mark Twain, cca 1900

* * *

"Můžete si úžasně prodloužit život tím, že budete jíst zdravé jídlo a pít čistou vodu."
Dr. J. R. Michel, cca 1920

* * *

"Spolčení lékaři dokázali zablokovat přístup k novým způsobům léčeni daleko víc, než kterákoliv jiná skupina." Prezident Jim Carter

* * *

"Před bizonem lze utéct, před mrakem komárů nikoli." Indiánská moudrost

* * *

Měsíc, v němž stávkující kanadští lékaři prováděli jen "nezbytné základní úkony", se zapsal do statistiky zcela nečekaným způsobem: 
úmrtnost pacientů v tomto měsíci poklesla o 40 procent...

* * *

"To, co víš, ti může pomoci, ale to, co nevíš, tě může zabít."


Stránky o zdravíčku vznikaly a vznikají za pomoci moudrého informovaného přítele netoužícího po jakékoliv publicitě. Patří mu srdečné poděkování, protože bez jeho fundovaných rad a všestranně bohatého přispění bych se k podobnému podniku nikdy neodhodlal. 
(Společné články jsou signovány "gewo+")

Veškeré materiály, pojmy a podněty, nabízené ve spojení se zde uvedenými pojednáními, nejsou v žádném případě zamýšleny jako recepty k léčení nebo vyléčení jakékoliv nemoci či chorobného stavu. 
Pisatelé nenesou žádnou odpovědnost za zlepšení či zhoršení tělesného zdraví, způsobeného užitím nebo zneužitím prezentovaných informací jakoukoliv osobou, skupinou osob nebo organizací.

Proč to nezkusit jinak?

Příběh tichého pracanta a úspěšného podvodníka

Co lze ukázat,  je nebezpečné!

CFS - nemoc lenochů?

Vše co jste kdy chtěli vědět o lejnu, ale styděli se zeptat...

Druhý mozek

K.I.S.S.


Váš názor


Další linky (anglicky)
(tyto linky vedou mimo gewo.cz)

BONNEL - ZAPPER (CZ!)
Rife Technologies 
http://whale.to/cancer/quotes.html
http://www.self-realization.com/cancerinfo.htm
http://www.self-realization.com/internallinks.htm
http://www.self-realization.com/collection.htm
http://www.ioa.com/~dragonfly/c-virus.html
http://www.rrrs.com/RRRSinfo.htm
http://ourworld.compuserve.com/homepages/healthbal/hbal.html
http://www.mindspring.com/~turf/alt.htm
http://www.healthresearchbooks.com/suppressed.htm
http://drvan.net/bookmark.htm
http://www.drclark.net/
http://www.drclark.net/disease/zap_pix.htm
http://www.sota-inc.com/
index.html 

Přírodní léčiva

Javorový sirup z Kanady do ČR dováží firma

Václav Mervart, SUNFOOD, Jiráskova 557, Dobruška
tel.: 0443/623817


To be continued...    (menu)

© gewo+ 2001