ABZ.cz: slovník cizích slov

 

 

 
Nedopusť, aby si tvoje mozkové závity někdo omotal kolem prstu.
Stanislav Jerzy Lec

Někteří lidé zůstanou inteligentní, přestože navštěvovali školy... (neznámý)

Povinná školní docházka je nejlepší cesta k zotročení společnosti.
(L. N. Tolstoj)

Věda má zrcadlit skutečnost, ne mýty vytvářené k podpoře kontrolního systému.

 

... I have been living with this type of censorship, academic skepticism for over 50 years,
and I have lived through a period of the character assasinations of many wonderful and productive researchers.
And i have had to see many of these folk with their amazing ablities destroyed, and their work
written out of the history books, just to protect a few reputations and number of wealthy investors...

(... Žil jsem s tímto modelem cenzorského akademického skepticismu přes 50 let
a zažil období vražd charakterů mnoha skvělých a plodných výzkumníků.
A musel jsem přihlížet destrukci ohromujících schopností mnoha těchto lidí
a vylučování jejich práce z učebnic dějin, a to jen kvůli ochraně reputace několika jedinců a zájmům několika zámožných investorů...)

***

“Western science is no longer a science at all but has instead become a religion,
and with all religions they too have a priesthood
that must be strictly adhered to and their beliefs never questioned.”

("Západní věda jako taková už není vědou, stala se náboženstvím,
a jako všechna náboženství také má své kněží,
jichž se musí striktně přidržovat a nikdy nezpochybňovat jejich učení.")


WM 62


Profil WM MAGAZÍNU


RADIO MONITOR
METEORICKÉ AKTIVITY

LIVE


Počasí

Data ze serveru ČHMÚ zobrazují pole maximalních radiolokačních odrazivostí
sloučených signálů radarů Brdy (resp. Praha-Libuš) a Skalka

( časy jsou uvedeny v UTC (GMT), v létě je tedy nutno přičíst 2 hodiny )

 

 MAPY SVĚTOVÉHO POČASÍ

Evropa
( US NAVY - omezeně funkční )


Nový pohled na pyramidový komplex v Gíze!


! OZÓN !
Archivy
severní polokoule
jižní polokoule


PRACOVNÍ ŘÁD PRO AUŘEDNÍKY
Z ROKU 1870
Jak vidno, mnohé se změnilo...


STRANGER THAN FICTION


POKUSY

Auto na vodu - Pantone reaktor

Generátor vodního plynu


S L U N C E

ACE real time data

LASCO C2 a C3

Elektrické Slunce
(teorie - doc-zip 467kB)


Nejčerstvější záběr aktivních oblastí

SOHO EIT 284


(automatické obnovování!)
Archiv zvětšenin
(1024 x 1024)


Real-time Magnetosphere Simulation

 Úžasný záznam ze 7.11.2004 !! (.avi 30MB!) Kodek divX

 8.11.2004 (avi 8,6MB)

 9.11.2004 (avi 26,8MB)

X-Ray flux 5 min. data

X-Ray flux 1 min. data

Magnetometr

Tok elektronů

Tok protonů

Odhadovaný planetární K Index

Polární záře

Hranice zóny šera


Hurikány

 NexSat  

AKTUÁLNÍ TEPLOTA OCEÁNU


ZEMĚTŘESENÍ
Mapa

Aktuální seismogramy
vybraných stanic České regionální sítě seismických stanic

RedPuma


 Schumann resonances

celodenní grafy
(Bratislava)

VLF / ELF / ULF Research in Arizona

LIVE


TEORIE CHIRALITY
aneb sedm dní bez Einsteina


Proroctví Hopi

A tohle je deváté a poslední znamení

"Uslyšíte o bydlišti na nebesích, nad zemí, které bude padat s velkým burácením. Bude to vypadat jako modrá hvězda. Velmi brzy nato ceremonie hopijského lidu ustanou."


Je to válka, nejedná se o projev emociálního vzteku jako u pumových útoků v Izraeli či Severním Irsku. Byl to naprosto promyšlený útok! Někdo nejenže vymyslel jak ho provést, ale jistě má připravené další scénáře a celkový postup jak dosáhnout cíle - tento útok nebyl vlastním cílem, ale prostředkem k dosažení něčeho jiného.

Nejdůležitější otázkou, kterou bychom se měli zabývat je: 


O jakou válku jde - kdo, nebo co, o ní rozhodl, a co tím chce získat?

(názor čtenáře)


 

 

Aktualizováno  26 III 2007


 


! WOW !
12 čísel z kosmu má skvělé pokračování na webu!


CHAMELEON
WELCOME!

Dopis

Status 2003

Americké Stonehenge

GEOPOLITICKÉ A JINÉ ZÁZRAKY NA CNN!

Sibiřské „Zařízení“

Rusko v novém geopolitickém kontextu (E)


K tomu abychom změnili tento svět musíme začít každý u sebe.

Nepotřebujeme žádné "guru". Jsme samostatně uvažující lidské bytosti!

Zahoďme závislost a strach z neznáma, který nás řadí hluboko pod opice...


"Čelíme sociální a duchovní krizi, která přesahuje veškeré technologické nebo vědecké výzvy. Technologická řešení jsou východiskem, ale máme vůbec vůli, rozum a odvahu použít je pro obecné dobro? Když se nad touto věcí zamyslíme ještě hlouběji je stále zřetelnější, že máme jedinou možnou budoucnost: 
Mír. Mír na Zemi a mír v kosmu ... univerzální
moudrý a nevynucený mír, protože každá jiná cesta vede do záhuby."

Toto je největší výzva naší doby. Dokáží se s ní naše duchovní a sociální zdroje vyrovnat? 
Dr. Steven Greere

 PROJEKT "ODHALENÍ"
The Disclosure Project

Armádní a vládní svědci vypovídají 
o tajných projektech 
a mimozemském původu UFO

Důsledky pro lidskou civilizaci 


Část svědeckých výpovědí na webu!
Download - 2 pdf jako rar  (1.3MB)

ANAGRAF PYRAMIDOVÉHO POLE V GIZEH

 

Informaci o aktualizaci těchto stránek zajišťuje "WOKO"


 Příspěvky na činnost tohoto webu 

Optimalizováno pro lidi rozlišující mozkem...

Tina