PROKLAMACE
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZA ZÁKAZ MANIPULACE
LIDSKÉ NERVOVÉ SOUSTAVY RADIOFREKVENČNÍM ZÁŘENÍM
http://web.iol.cz/mhzzrz/webstranka.htm 
poštovní adresa: P.O. box 52
51101 Turnov
e-mail mbabacek@iol.cz 


TAJNÉ ZBRANĚ OHROŽUJÍ SVĚTOVOU DEMOKRACII

V prosinci 1997 se 9 států Svazu nezávislých států obrátilo na OSN, OBSE a státy Meziparlamentní unie s návrhem, aby na pořad příštího zasedání Valného shromáždění OSN byla zařazena otázka přípravy a uzavření mezinárodní konvence "O zabránění informačním válkám a omezení oběhu informačních zbraní". O rok později, 28.1. 1999, odhlasoval Evropský parlament rezoluci o Životním prostředí, bezpečnosti a zahraniční politice, ve které v bodě 27 "vyzývá k uzavření mezinárodní dohody, která by zavedla globální zákaz veškerého vývoje a rozmisťování zbraní, které by umožňovaly jakoukoli formu manipulace lidských bytostí."

Přirozenou cestou k realizaci těchto výzev by bylo odhlasování zákonů, které by uplatnily tento zákaz v jednotlivých zemích. 9. září roku 2000 schválil ruský prezident Vladimír Putin "Doktrinu informační bezpečnosti Ruské federace". V této doktrině je mezi nebezpečími, která ohrožují informační bezpečnost Ruska uvedeno "ohrožení ústavních práv a svobod lidí a občanů v oblasti duševního života… individuálního, skupinového a společenského vědomí" a "nelegální používání speciálních prostředků působících na individuální, skupinové a společenské vědomí". Mezi hlavními směry mezinárodní spolupráce k zajištění informační bezpečnosti Ruské federace je uveden "zákaz výroby, šíření a používání "informační zbraně". Tyto definice jsou dost mlhavé na to, aby někoho přesvědčily o reálné možnosti manipulace lidského vědomí technickými prostředky. Přitom podle zprávy ruských novin Segodnja (11.2.2000), vedení ruské vládní informační agentury FAPSI v r. 1996 oznámilo, že účinek použití bojových informačních prostředků je srovnatelný s účinkem použití zbraní hromadného ničení.

V roce 1999 publikoval ruský politik Vladimír Lopatin (v té době poslanec ruské Státní Dumy) společně s ruským vědcem Vladimirem Cygankovem (který už přes 30 let pracuje na vývoji neuropočítačů) knihu "Psychotronická zbraň a bezpečnost Ruska" ( http://www.sinteg.ru/cataloghead.htm ). Autoři knihy navrhují, aby k základním principům ruské obranné koncepce v oblasti dálkového působení na lidskou psychiku patřilo přiznání jeho existence jako faktu - s tím, že jeho účinky mohou být jak místní, tak globální - a aby byla přiznána "reálná možnost informační psychotronické války (která ve skutečnosti už probíhá bez oficiálního vyhlášení) a možnost použití násilí prostřednictvím psychotronické zbraně". Autoři také navrhují odtajnění všech prací na této technologii a varují, že v důsledku utajení se zrychlují závody ve zbrojení a že informační, psychotronické válce může být zabráněno jen pokud k tomuto odtajnění dojde.

Mezi možnými zdroji dálkového působení na lidskou psychiku autoři uvádějí "generátory fyzikálních polí" známé i neznámé povahy a jako největší nebezpečí pro lidskou psychiku "zablokování svobody vůle lidské bytosti na podvědomé úrovni" nebo "vložení do vědomí nebo podvědomí lidské bytosti informací, které způsobí chybné vnímání skutečnosti." (Zdroj této informace je uveden v poznámce 4: "Lopatin,V.N. Legislativní problémy zajištění informačně-psychologické bezpečnosti osobnosti - stenografický záznam kulatého stolu ve Federální radě Ruské federace o informačně- psychologické bezpečnosti osobnosti, 27. ledna 1995). Uvádějí také, že na vývoji této technologie pracuje zhruba 30 zemí světa, např. Rusko, USA, Čína, Francie, Velká Británie, Německo, Vietnam. Zmínku o francouzském výzkumu najdete na internetovské adrese http://intelligenceonline.fr Francouzské ministerstvo obrany tam zahrnuje do svého 30letého perspektivního plánu "odhodlání zvládnout prostředky informační války" včetně "psychologické války zaměřené na změnu vnímání populací a politických vůdců". O americkém výzkumu V. Lopatin a V. Cygankov píší: "V USA byly vyvinuty přístroje a metody, schopné vnést do lidského podvědomí informaci potřebnou k tomu, aby člověk provedl rozkazy, které tam byly zavedeny. Jsou to komplexy, kde člověk spolupracuje s počítačem a jejich cílem je ovládnutí intelektu". Z ruského výzkumu zde uvedeme informaci z knihy G. Gurtového a I. Vinokurova "Psychotronická válka, od mýtů k reáliím".

31.1.1974 bylo registrováno vládním výborem SSSR pro objevy a vynálezy zařízení Radioson (Radiospánek) jako "Metoda vyvolání spánku radiovými vlnami". V dokumentu Laboratoře bioelektroniky Výzkumného ústavu radioelektroniky Akademie věd SSSR se píše: "V r. 1973 bylo u vojenské jednotky 71592 v Novosibirsku postaveno zařízení Radioson a byla provedena předběžná aprobace. Během pokusů s vojenskou jednotkou bylo dosaženo pozitivních výsledků." Autoři knihy mluvili i s jedním z autorů tohoto vynálezu, který uvedl, že podle výpočtů byl generátor schopen uspat město o rozloze 100 kilometrů čtverečních, že současná technologie umožňuje umístit ho na satelit a zasáhnout účinně ještě větší oblasti a že by generátor bylo možné použít nejen k mnoha dalším účinkům na psychiku, ale i k úplné regenaraci všech buněk lidského těla. Informaci o zařízení Radioson publikují ve své knize i V. Lopatin a V. Cygankov a uvádějí také, že, podle výzkumů ruských vědců, by záření fyzikálních polí mohlo vyvolat i genetickou mutaci.

Vladimíra Lopatina rozhodně nelze považovat za laika, který by byl v této oblasti nedostatečně informovaný. Už v r. 1990 pracoval jako předseda podvýboru pro vojenskou reformu při Výboru Nejvyššího sovětu pro otázky obrany a státní bezpečnosti. V roce 1995 byl jmenován předsedou výboru ruské Státní dumy, který měl vypracovat zákon "O bezpečnosti individua", který měl mimo jiné zajistit "státní kontrolu nad veškerým soukromě vlastněným zařízením, které může být použito jako 'psychotronická zbraň' " (The Moscow Times, 11. července 1995, Owen Matthews: "Soviets Use Top-Secret 'Psychotronic Weapon' "). Navíc to byl právě V. Lopatin, kdo formuloval v Ruské Státní dumě původní návrh již zmiňované iniciativy, se kterou se pak Společenství nezávislých států obrátilo na OSN a další organizace. Vladimír Lopatin byl také autorem návrhu zákona "O informačně-psychologické bezpečnosti Ruské federace", který předložil ruské Státní dumě, a který zjevně vycházel z názorů publikovaných v jeho knize. 11.února 2000 publikoval ruský deník Segodnja článek nazvaný "Jezdci psychotronické apokalypsy", ve kterém o návrhu Lopatinova zákona píší: "Tajemné prostředky informačně- psychologického působení jsou sto nejen poškodit zdraví, ale i způsobit" - a pokračují citátem z Lopatinova návrhu zákona - "zablokování svobody lidské vůle na podvědomé úrovni, ztrátě schopnosti politické, kulturní a jiné sebeidentifikace člověka, manipulaci společenského vědomí" a dokonce "zničení jednotného informačního a duchovního prostoru Ruska". Noviny Segodnja napsaly, že Lopatinův návrh zákona má, po předchozích dvou návrzích zákona na stejné téma od jiných autorů, naději být přijat. V závěru článku ovšem uvedly, že se tajné služby odmítly vyjádřit k otázce, jestli přijetí zákona podpoří, přestože se na jeho přípravě podílel jejich spolupracovník.

Z jakého důvodu tedy ruská Doktrina informační bezpečnosti neobsahuje odtajnění "informační zbraně"? Postavily se proti tomu ruské tajné služby, aby těchto prostředků mohly nadále používat proti ruským občanům? Takovému šílenství se v moderním světě těžko bude chtít někomu uvěřit. Pravděpodobnější je, že Svaz nezávislých států nenašel dostatek pochopení u ostatníchg států vlastnících tuto technologii, když předložil svou iniciativu OSN a dalším mezistátním organizacím. Jistě by bylo nepříjemné být jediným státem na světě, kde je používání této technologie zakázáno, když desítky dalších států vynakládají obrovské prostředky na její rozvoj. Noviny Segodnja, v citovaném článku, uvádějí, že podle údajů ruské vládní informační agentury FAPSI, se za posledních 15 let rozpočet USA na "rozvoj a získání prostředků informační války zvýšil 4násobně a v současné době zaujímá první místo mezi výdaji na všechny vojenské programy." Samozřejmě, do tohoto rozpočtu je zahrnut bezpočet zbraní na vyřazení elektronických a informačních systémů protivníka, ale nepatří k těmto systémům i člověk? Tento předpoklad potvrzuje návrh zákona z 2. října 2001, amerického kongresmana Dennise J. Kucinicha, který by zakázal rozmisťování amerických vojenských systémů ve vesmíru. Mezi zbraněmi, kterých se má zákon týkat, uvádí systémy "způsobující smrt nebo zranění nebo poškození nebo zničení osoby (nebo biologického života, tělesného zdraví, duševního zdraví nebo tělesného nebo ekonomického blahobytu osoby)… použitím systémů umístěných na zemi, na moři nebo ve vesmíru a používajících elektromagnetické, psychotronické, zvukové, laserové nebo jiné energie, směrované na jednotlivé osoby nebo vybrané populace za účelem informační války, řízení nálady nebo ovládání mozku takových osob nebo populací." (http://thomas.loc.gov/home/c107query.html a hledejte psychotronic)

V předběžném návrhu zákona, publikovaném v knize V. Lopatina a V. Cygankova se počítá i s ověřováním stížností občanů, kteří tvrdí, že se stali obětmi experimentů s těmito zbraněmi a jejich kompenzací na základě soudního řízení. Nepřímo tak přiznávají, že se v Rusku s těmito prostředky experimentuje na lidech. Již zmínění autoři G. Gurtovoj a I. Vinokurov - o kterých V. Lopatin a V. Cygankov píší, že provádějí "výzkum plný iniciativy v oblasti psychotronické zbraně" - uvádějí ve své knize, že ruské noviny dostávají tisíce dopisů od lidí, kteří tvrdí, že se stali obětmi experimentů s těmito zbraněmi. Cheryl Welshová z americké organizace CAHRA uvádí, že obdržela 1600 dopisů od lidí, kteří si stěžují na stejný problém a v USA také proběhla řada soudních procesů, ve kterých se tito lidé marně snažili tyto domnělé ("domnělé", protože zatím v žádném státě není  formulován zákon, který by připouštěl existenci důkazu použití psychotronických nebo informačních zbraní) experimenty zastavit. I v dalších civilizovaných zemích světa těchto lidí stále přibývá.

Vzhledem k tomu, že návrh zákona V. Lopatina v ruské Státní dumě neprošel, nevěříme ani že projde v americkém Kongresu návrh zákona D. Kucinicha (ze stejného důvodu, z jakého nebyl odhlasován ruský návrh zákona). Věříme, že v současné době může jedině tlak informované světové veřejnosti vést k zákazu používání těchto prostředků, které jsou v příkrém rozporu s právy a svobodami zaručovanými občanům demokratických států jejich ústavami. Nedojde-li k tomuto celosvětovému zákazu, současný, převážně demokratický systém našeho světa, může být postupně nahrazen novodobou, přísně utajenou, technologickou verzí fašismu. Věříme ale, že když světová veřejnost bude informována o tom, že nad jejími hlavami jsou nebo mohou být umístěny zbraně umožňující manipulaci jejího duševního života či dokonce likvidaci celých populací, bude usilovat o vytvoření zákonodárství, které vytvoří ve všech zemích světa předpoklady pro ověřitelný zákaz používání těchto zbraní a že tlak informované světové veřejnosti pomůže k uzavření mezinárodních dohod, které by zaručovaly dodržování těchto zákonů.

za
MEZINÁRODNÍ HNUTÍ ZA ZÁKAZ MANIPULACE LIDSKÉ NERVOVÉ SOUSTAVY TECHNICKÝMI PROSTŘEDKY
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/2289/webpage.htm
Lyan Moulen (Holandsko) Jose ten Hoven (Holandsko) Mojmír Babáček (Česká republika)

za
CITIZEN'S ASSOCIATION AGAINST HUMAN RIGHTS ABUSE (CAHRA)
http://dcn.davis.ca.us/~welsh
Cheryl Welsh (USA) Eleanor White (Kanada)

COLLECTIF CONTRE LES ABUS DUS AUX PSYCHO-TECHNOLOGIES
CAPT2001@bigfoot.com
CAPT
BP 123
F-95103 Argenteuil Cedex
France

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZA ZÁKAZ MANIPULACE LIDSKÉ NERVOVÉ SOUSTAVY RADIOFREKVENČNÍM ZÁŘENÍM
http://web.iol.cz/mhzzrz/webstranka.htm 
poštovní adresa: P.O. box 52
51101 Turnov
e-mail mbabacek@iol.cz 


E-MAILOVÉ ADRESY OSTATNÍCH NOVIN, KTERÉ OBDRŽELY TENTO DOPIS

African news service info@indigo-net.com 
Algeria redaction@algeria-interface.com , admin@elkhabar.com , webmaster@liberte-algerie.com  , mhammouche@yahoo.fr , lematin@lematin-dz.com , admin@quotidien-oran.com , admin@elwatan.com 
Arabian Emirates engedit@wam.org.ae 
Argentine redaccion@territoriodigital.com , redaccion@rionegro.com , alex@ubbi.com.ar 
Australia letters@theage.fairfax.com.au , letters@smh.fairfax.com.au 
Austria neumann@un.vol.at , horwitz@un.vol.at , ortnere@un.vol.at 
Azerbaijan alpha@azeri.com , elnuryus@hotmail.com 
Bangladesh info@ittefag.com , info@independent-bangladesh.com 
Belgium mail@eiwb.be 
Belize belizetime@btl.net 
Benin fraternite@firstnet.bj , boss@afrikinfo.com 
Belorussia ria@ria.minsk.by 
Bolivia redaccion@eldiario.net , boliviantimes@latinwide.com 
Bosna and Hercegovina sl.bos@bih.net.ba 
Brazil alojornal@jornaldebrasilia.com.br , gazeta@gaz.com.br , redacao@tribuna.inf.br , redacao@globo.com 
Bulgary novinite@novinite.com , webmaster@mail.bg , komentari@standartnews.com 
Burkina Faso info@marabout.net , info@jaournaldujeudi.com , lobs@fasonet.bf 
Burundi cied@ebinf.com 
Cambodia pppost@cm17.com 
Cameroun wmess@wagne.net 
Chile latercera@copesa.cl, ivejar@eldiario.cl 
China xhszbs@winhuanet.com , info@peopledaily.com.cn , info@snweb.com.cn , zhaog@chinanews.com.cn , webmasster@gmw.com.cn , cydweb@cyd.com.cn , www@chinadaily.com.cn , letters@hk-imail.com , lotte@scmp.com , cibtc@mail.cibtc.com.cn 
Colombia diario@elpais.com.co 
Congo mailto:kkmtry@lesoft.be 
Costa Rica webmaster@nacion.com , mercadeocr@gbm.net 
Croatia info@hic.hr , oglasi@nn.hr , nl.redakcija@zadarnet.hr 
Czech Republic koment@mfdnes.cz , dopisy@lidovky.cz , dopisy.hn@economia.cz , redakce@vecerka.cz , redakce@pravo.cz , reflex@ringier.cz , tyden@tyden.cz , sto@mbox.vol.cz , info@vydavatelstvimjs.cz , liternov@comp.cz , carolina@mbox.fsv.cuni.cz , masek@ips.cz , jcu2@cabelol.co.uk 
Cyprus kibrisgazetesi@kibrisgazetesi.com 
Danemark loan@wnu.dk , laol@wnu.dk 
Egypt hebdo@ahram.org.eg , editor@egypttoday.com , world@egypttoday.com 
El Salvador mercadeosv@gbm.net 
Estonia epl@zzz.ee , www@postimees.prn.ee , citypaper@citypaper.ee 
Ethiopia mailto:engiduw@yahoo.com , Pankhurst@telecom.net.et 
Finland maggan@jakobstadstidning.fi , lars.hedman@jakkobstadstidning.fi 
France english@monde-diplomatique.fr , mail@mondepub.fr , dired@lexpress.fr , infos-actu@leparisien.com , societe@lemonde.fr 
Georgia new@caucasus.net , ipi@writeme.com 
Germany briefe@stern.de , redaktion@faz.de , mail@spiegel-tv.de 
Ghana graphic@ghana.com 
Great Britain editor@spectator.co.uk , duncan@gn.apc.org , ian.black@guardian.co.uk , info@iht.org , sgc@mag-subs.demon.co.uk , letters@economist.com , letters@iht.com 
Greece nna-leb@nna-leb.gov.lb 
Guatemala mercadeogt@gbm.net 
Guinea lynx@mirinet.net.gn 
Honduras mercadeohn@gbm.net 
Hungary Eru@nepszabadsag.hu 
Iceland editor@icelandreview.com 
India aftnet@bom2.vsnl.net.in 
Indonesia webmaster@mediaindonesia.co.id , prnet@bolehmail.com 
Iraq uruk@uruklink.net 
Iran Editorial@Hamshari.org , kunatehran@dpir.com 
Italy panorama@mondadori.it , prioritarie@ilmessagero.it 
Ivory Coast info@lejour.ci 
Japan opinion@japantimes.co.jp , media@nishinippon.co.jp 
Jordan assabeel@assabeel.com , jotimes@jpf.jo 
Kazachstan web_kp@asdc.kz , sb@dolphin.kz 
Kyrgystan delo@delo.kyrnet.kg 
Kuwait kuna@kuna.net.kw 
Latvia leonards@parks.lv , webmaster@chas-daily.com , editorial@baltictimes.com 
Liechtenstein news@news.li , future@future.com.lb 
Lithuania redakcja@naszagazeta.i-p.com , daily@lrytas.lt 
Lebanon info@Lebanon.com 
Lybia jla97@aol.com 
Luxembourg redaction@espace-net.lu , redaktion@tagesblatt.lu 
Macedonia info@forum.com.mk 
Malaysia tribune@po.jaring.my 
Malta editorial@networkpublications.com.mt 
Mauricius gilbert.ahnee@lemauricien.com 
Mexico internet@crinica.com.mx 
Moldova galina@relsoft.moldova.su , dinup@ecst.csuchico.edu 
Monaco newspaper@webwomat.com.au 
Mongolia dailynews@mongolnet.mn , zm@mongolmedia.com 
Nepal kanti@kpost.mos.com.np , newsdesk@mos.com.np 
Netherlands redactie@parool.nl , nrc@nrc.nl , redaktie@volkskrant.nl , internetredaktie@rtv.nos.nl 
New Zealand letters@herald.co.nz 
Nicaragua mercadeoni@gbm.net 
Norway arne.nyass@retten.no , redaksjonen@retten.no 
Pakistan editor@gulf-times.com 
Palestine paltimes@ptimes.com , pic@palestine-info.net , assabeel@assabeel.com , wafa15@palnet.com 
Panama mercadeopa@gbm.net 
Philipines newsboy1@manilatimes.net , feedback@inquirer.com.ph 
Poland swiat@gazeta.pl , polityka@polityka.com.pl , listy@rzeczpospolita.pl , redakcja@zw.com.pl , voice@warsawvoice.pl 
Portugal diario.digital@mail.telepac.pt 
Poerto Rico ayuda@zonai.com 
Qatar editor@gulf-times.com , qna@qatar.net.qa 
Republica Dominicana mercadeodr@gbm.net 
Romania jurnalul@jurnalul.ro , romania@netside.net 
Russian Federation kp@kp.ru , ogonyok@ropnet.ru , info@aif.ru , webmaster@pravda.ru , segodnya@7days.ru , letter@trud.ru , press@rian.ru 
Saudi Arabia site_inquiry@ynh.hhorofare.com , mis@aljazirah.com , info@enom.com , o.mirqhani@asharqalawsat.com , kunaryd@anet.net.sa 
Singapore zaobao@zaobao.com.sg 
Slovakia redakcia@sme.sk , redakcia@praca.sk , redakcia@narodnaobroda.sk 
Slovenia pisma@dnevnik.si , desk@mladina.si 
South Africa mailto:brucep@bdfm.co.za , austina@bdfm.co.za , comments@nationaudio.com , zanow@e-mg.co.za
South Korea letters@chosun.com , newsroom@donga.com , yhkim@kmib.co.kr , joins_news@joins.com , opinion@hani.co.kr , kookoojk@munhwa.co.kr 
Spain internacional@elpais.es , opinion@elpais.es 
Sri Lanka webmgr@srilanka.net , webmaster@tamilnet.com
Sweden hans.bergstrom@dn.se , mikael.lindstrom@dn.se 
Switzerland redaktion@nzz.ch , webcns@ChineNews.com.ch
Syria baath-n@net.sy , syriatimes@teshreen.com 
Thailand postbag@bangkokpost.net , info@nationmultimedia.com 
Tunisia sbh@kuna@planet.tn 
Turkey politikadam@aksam.com.tr 
Ukraine chedit@day.kiev.ua 
USA europe@usatoday.com , letters@washpost.com , news-tips@nytimes.com , readers.rep@latimes.com , oped@csps.com , editor@villagevoice.com 
Vatican ornet@ossrom.va 
Vietnam nguoviet@aol.com , toasoan@nhandan.org.vn 
Yemen sabanet@y.net.ye 
Yugoslavia republika@yurope.com , ilijada@srpska-rec.co.yu