Potrubí a jiné zvláštnosti na povrchu Marsu


MICHAEL BARA, který se jinak zabývá především anomáliemi na povrchu Měsíce, zveřejnil na serveru The Enterprise Mission několik zajímavých obrázků, mezi nimiž byl i tento.

Obr.1 M04-00291 - resolution of 3.07 meters per pixel

Michael míní, že se jedná o jakousi konstrukci, jejíž žebra jsou následně potažena jakýmsi lesklým poloprůsvitným materiálem. Zprvu jsem tento útvar považoval za dešťovku a celý článek za vtip... ... ale jen do okamžiku než mi došlo, že se vlastně úplně stejný fenomén vyskytuje na jednom z obrázků, kterým se zabývám už dlouho. Jenže dosud jsem tyto útvary považoval za jakási nepravidelná schodiště, i když z jakéhosi tunelu vyčuhující kus potrubí už jsem také našel...

Na obr. 2 je kus bezútěšné marsovské krajiny, podivná změť, v níž zdánlivě není žádný řád. Poslal mi ho před nedávnem přítel, který má na podobné věci přímo neuvěřitelný nos! Na první pohled člověk nic nevidí. Snad jen tolik, že na snímku je velice nápadný rozdíl: barva půdy v proláklině ostře kontrastuje s tmavým povrchem okolní krajiny. Jakby zde byla odstraněna velká část zvětralé povrchové vrstvy - některá místa září bělostí jako křídové skály na pobřeží u Doweru... Hned nato vám jistě padne do oka útvar, připomínající terasy na úbočí And. Tvoří je viditelně rovnoběžné linie. Po zvětšení vyjde najevo, že "terasy" protíná skutečná zeď, směřující k trojúhelníkové plošině, na níž je umístěn jakýsi kulovitý útvar. 

Obr.2 - source AB103704.img (MOC MALIN) Arda Valles, Latitude -18.69°, Longitude 33.71°
("AB - 1" je zkratka pro "Aero Bracking", fázi 1 Oblet 37, snímek č.4) 
Tato fotografie je pořízena z nezvykle nízkého orbitu během první fáze, při níž Mars Global Surweyor
snižoval svou rychlost bržděním o nižší vrstvy marsovské atmosféry
  (download; zvětšenina)

A pak si najednou všimnete dvou oblouků, které se rozbíhají právě z tohoto místa. Jsou to zdi!!! Místy trochu pobořené, ale skutečné zdi. Pravý oblouk se táhne nad tunelem, z něhož vybíhá cosi jako tlusté potrubí, evidentně přerušené a ohnuté závalem; patrně jde o zřícené zbytky zdí vpravo nad tím. Zdá se, že tunel je průchozí, podélně nad ním jsou zřejmé zbytky nástavby, která se tvarem podobá starému letištnímu hangáru.

Pozorným sledováním a vytahováním obrysu zříceniny, a jsem přesvědčen, že přesně o to se jedná, získáme následující obrazec. (Zdaleka ovšem nejsou vytaženy všechny obrysy této patrně velmi účelné architektury; odvážil jsem se zdůraznit jen na ty, u nichž jsou zřetelně patrné hrany.) Celek působí velmi technicky; řekl bych, že zde hrálo velkou roli Slunce. Mám chuť se vsadit, že osa procházející "terasami" bude mít něco společného s marsovskou rovnodenností.
Povšimněte si také zajímavých stop symetrické "kruhové eroze" na kulovitém útvaru vlevo nahoře. Po zjasnění snímku (žel na úkor rozlišení) vyjde najevo, že dvě takřka souběžné čáry uprostřed jsou ve stínu spojené obloukem... Podobné anomálie jsou i uprostřed skalní stěny vpravo.

Obr.3

Útvary (označené červenými šipkami), které jsem považoval za jakási nepravidelná schodiště, jsou téměř shodné s obnaženým "potrubím" na obr.1... Zdá se, jakoby dvěma šipkami označená "roura" vedoucí dole do tunelu, pokračovala pod zemí a vedla do skalní stěny v pozadí (první šipka vlevo nahoře). Šipka nahoře uprostřed ukazuje na rouru, jejíž logické pokračovámí by mohlo být vpravo dole (ale může to být i zeď).
Vyžaduje dlouhé hodiny, než se člověk vžije do scény natolik, aby začal vnímat hru světel a stínů... Ale, jak je vidět, někdy to stojí za to.


Dobře si prohlédněte i tuto zvětšeninu (obr.3). Jestliže tohle není práce inteligentních bytostí (ty útvary jsou tam dva, jeden více zničený) pak už opravdu nevím...


obr. 3


Pobýval kdysi na Marsu někdo, koho okolnosti zahnaly do podzemí? A čemu sloužila tato stavba? zahynuli její stavitelé, nebo nakonec rudou planetu opustili? Myslím že toto místo by mělo být zahrnuto mezi první cíle letů s lidskou posádkou. Možná se tu můžeme přiučit tomu, jak na Marsu dlouhodobě přežít.

Mám pocit, že zatím co všechny fascinují útvary Cydonie, a obzvlášť známá "tvář" (tím ovšem nepopírám její existenci!), je zde mnoho vysoce zajímavých věcí, které nám unikají. Někdy se nemohu ubránit dojmu, že se to přesně tak někomu "hodí do krámu"... Co vy na to?

( Omlouvám se za "dlouhou" stránku, ale chtěl jsem v rámci možného zachovat kvalitu obrázků. Nevěřte mi ani slovo a prohlédněte si to doma sami! Alespoň já to jinak nedělám...)

P.S. Už se hrozně těším na první "vědecká" vysvětlení, šermující "obecně známými a dávno zjištěnými údaji o geologickém složení povrchu Marsu"...

P.P.S. 6.6.2001 Článek o fenoménu "marsovských trubic" se pod značkou (hub) objevil v časopisu Vesmír.


Byl jsem upozorněn, že se tímto fenoménem zabýval i Steve Wingate (v srpnu 1999). Prohlédl jsem si tu stránku a obávám se, že nemohu sdílet jeho názor. 

Obr. 1 + článek o potrubích na Marsu (angl.) MICHAEL BARA  lunaranomalies@uswest.net 


© gewo - Jiří Wojnar 2000. Všechna práva vyhrazena!
Last updated 06/27/01 17:21:47 +0200