p

     Strana 18  
q    
q Mars
Na zemský povrch dopadaly a stále ještě dopadají zbytky trosek mateřského tělesa Tiamat ("té, která dala život") a měsíců Nibiru, které se podílely na "nebeské bitvě". Pravděpodobně žádný materiál poletující sluneční soustavou není cizí - je takříkajíc "Made in Solar System!" Závěry vyplývající z této hypotézy vysvětlují jak výskyt aminokyselin v chondritech nebo nálezy fosilních stop života na "meteoritu z Marsu"(?), tak i možnou přítomnost jeho primitivních počátků na jednom z Jupiterových měsíců.
Není vyloučeno, že tekoucí voda, která ještě před nemnoha tisíci lety (cca 50-80 000 ?) údajně zaplavovala jeho povrch, se na Mars dostala daleko dříve, spolu s jeho měsíci po uvedené kosmické srážce.
Mnohé na povrchu "rudé planety" pozorované charakteristické znaky nezvratně potvrzují přítomnost obrovského množství vody, která se kdysi podílela na vzniku fotografovaných erozních útvarů. Část se patrně odpařila zpět do prostoru (ale proč a jak?), část zmizela pod povrchem a v horninách. Zbytek se soustředil ve známé severní polární "čepičce". Zejména pro vypaření vody do prostoru (?), ale i pro výskyt velkého množství ledu, platí tytéž podmínky jako pro pozemské ledovce - bylo zapotřebí mnoho tepla. To dnes na Marsu není.
Dosud nikdo nevysvětlil, jak došlo k záhadné separaci - severní marsovská "čepička" je z vodního, zatímco jižní údajně převážně ze "suchého" ledu (ztuhlý kysličník uhličitý). Proč? Proběhl zde jakýsi elektrochemický proces? Jaké energie, jaké síly se na něm podílely?
Úkolem jednoho ze dvou amerických satelitů, které se vydaly na cestu k Marsu v listopadu a prosinci 1996, byl průzkum zajímavého útvaru. Sonda Pathfinder po absolvování 500 milionů kilometrů úspěšně přistála na pláni Ares Vallis, kde se podle všech příznaků měla před tisíciletími valit řeka tisíckrát mohutnější než Mississippi. Dozvíme se tentokrát více?
Zatím toho na veřejnost mnoho neproniklo. (Bez mučení přiznávám, že jsem zatím v tomto směru ani mnoho nepátral.)
Přístroje přistávacího modulu tentokrát (údajně) nehledaly stopy života, to bylo paradoxně úkolem druhé sondy, Global Surveyor, která měla fotografovat povrch z vyšší oběžné dráhy! Jaké stopy života se asi dají najít z oběžné dráhy? Poté - po přibrždění o marsovskou atmosféru - měla sestoupit níže, za účelem průzkumu detailů povrchu. (Pozornost, mimo jiné, patřila i záhadnému útvaru, známému jako "tvář z Marsu" a přilehlému, pyramidám podobnému komplexu.)
A ejhle! Projevila se jakási "porucha na upevnění ramene slunečního kolektoru". Druhá část mise se údajně stává nemožnou - při brždění by mohla celá nástavba upadnout. "Možná ten manévr budeme riskovat později; prozatím budeme dále pracovat ze současné vzdálenosti." - Tolik k věci pasadenská JPL.
Později prošla tiskem lakonická zpráva: Tvář z Marsu je definitivně čistě přírodní horský útvar. Tečka. Anagrafy fotografie, která má toto tvrzení doložit však říkají něco úplně jiného... (Viz Bestseller v kameni.)
Jsem na velkých rozpacích, lze-li, po zkušenostech z Měsíce, mise Fobos 2 a pod tlakem dalších okolností, věřit jakýmkoliv dalším oficiálním "tvrzením".
Hlavním úkolem Pathfindera byl průzkum struktury povrchu a geologické minulosti planety, které byly zkoumány celý měsíc. Sonda přistála novým způsobem zahrnujícím postupné užití padáků, brzdících raket a v poslední fázi airbagů. Po přistání se po drobných potížích vydalo na týdenní cestu malé průzkumné vozítko, které studovalo horniny a půdu.
Prozatím jsme se dozvěděli alespoň tolik, že pohled na povrch Marsu je stejný jako pohled na jakoukoli hnědavou pozemskou poušť. (To už je pokrok - obrázky nejsou barveny na červeno...)
Páni vědátoři jsou zděšeni "velmi překvapujícím" poznatkem, že na povrchu planety nalezli silikáty, jejichž výskyt neočekávali. Že by tedy onen stopy života obsahující "meteorit ALH-84001, který podle charakteristického složení může pocházet jedině z Marsu", byl přece jen odjinud? O tom dosud nepadlo ani slovo... Jak jsou ti pánové směšní!
Proslechlo se, že v serveru počítačové sítě SUN prezentované fotografie povrchu Marsu byly upraveny a cenzurovány poté, kdy na horizontu záběru číslo 81 977 objevilo několik pozorných amatérů jakési podivné předměty. Zřejmě to opět jednou bylo něco, co tam vůbec nemělo být, protože to tam být nemohlo, ba dokonce ani nesmělo...
Mluvčí NASA promptně prohlásil, že jde o "kryt části přistávacího zařízení Pathfindera"... 
... a inkriminované záběry bleskově zmizely, ... aby byly, jako podobné fotografie z povrchu Měsíce, nahrazeny rozostřenými zvětšeninami, na kterých linie horizontu se záhadnými útvary - schází!
Celá série následujících (číslovaných) záběrů z volně dostupného serveru připojeného
k počítači NASA zmizela úplně. No a pak věřte tomu, že Global Surveyor měl jakousi podivnou poruchu...

(Tento text upravuji pro internet 5. prosince 1999. Včera v noci ztratili Američané další marsovskou sondu! Zmizela prý naprosto bezhlesně... Tak nevím. Nahradila skvělé lidi v Pasadeně parta stoprocentních břídilů, nebo se zde hraje jakási velice prapodivná hra?)