p

     Strana 19  

×

   

=

Následky a lidské povědomí
Do sféry pohádek a mýtů jsou odkazovány ságy, vyprávějí o opakovaných soubojích nebeských bohů. Jejich následky naši předkové zřejmě pociťovali na vlastní kůži. Již nepříliš těsné přiblížení cizího tělesa o průměru několika desítek kilometrů musí vyvolat atmosférické poruchy, provázené nezvykle silnými bouřemi, hurikány a tornády. Probouzejí se tisíce let klidně spící vulkány a dochází k otřesům zemského povrchu i tam, kde to není obvyklé.
Na vlastní kůži jsme to pocítili po roce 1997, po průletu poměrně malé Hale-Boppeho komety.
Obrovská tornáda a nevídané záplavy na území USA, u nás, v Turecku, Rumunsku a bůh ví kde ještě. Řadu zemětřesení na Středním a Dálném východě, průtrže mračen v poušti Negev, posun a bezpříkladné zmohutnění teplého vzdušného proudu (El Ninjo - Jezulátko) kolem západního pobřeží Jižní Ameriky a následné přívaly sněhu, které ochromily okolí Chicaga, a naopak velmi mírný počátek zimy v Evropě spojený se silnými bouřemi, provázenými větrem o rychlosti 190 km/h - to všechno s krásnou kometou nikdo nespojuje! (Letos se to patrně zopakuje! 1999)
Koncem srpna 1997 zachytily seismické stanice v USA silný otřes v okolí Semipalatinska (Rusko). Americké ministerstvo zahraničí v domnění, že šlo o podzemní atomový výbuch, požádalo o vysvětlení. Rusové se proti nařčení ostře ohradili s tím, že poslední pokus provedli v roce 1992 a od roku 1996 se striktně drží dohody o zastavení podzemních jaderných pokusů.
Vulkanická činnost podstatně zesílila a dochází k nečekaným a nezvykle razantním otřesům zemské kůry v neobvyklých lokalitách. Afghanistan - 7,5 stupně...

(1999 - 2x Turecko, Tchaiwan, Řecko, Francie a Španělsko.)

Jak asi bude vypadat průlet asteroidu AL-10, který má "asi v roce 2023" minout Zemi ve vzdálenosti pouhých 100 až 150 000 kilometrů, si dnes dovedeme jen těžko představit. Astronomové hovoří o bezpečné vzdálenosti, ale ve skutečnosti je to asi tak, jakoby po vás někdo střelil s pušky a kulka vám proletěla vlasy na spánku... Pravda - propočty jsou velmi přibližné, ale to neznamená, že po upřesnění nutně musí dopadnout lépe!
Odkaz předků říká, že velké a krásné komety nepřinášejí nic dobrého. Asi na tom něco bude. Nebo to všechno má úplně jinou, daleko závažnější a mnohem nebezpečnější příčinu? Blíží se "mariánskými zjeveními" ohlašovaný "konec časů", konec jedné éry; cyklu oběhu Nibiru?

Kolektivní amnézie
Podle I. Velikovskeho k převratným kosmickým událostem docházelo právě v době odchodu Izraelitů z Egypta. Sdílím jeho názor, že v bibli popisované úkazy určitě neměly selektivní dopad. Ani vracející se moře určitě nebylo tak vybíravé, jak se nám to Hebrejci v Exodu snažili namluvit.
Velikovsky, v posmrtně vydané knize Kolektivní zapomnění (myšleno spíše jako amnézie - potlačování nepříjemných zážitků až za hranici zapomnění), dokonce počítá s devadesátiprocentními ztrátami na životech uprchlíků, se zničením staveb řadou zemětřesení, zhroucením civilní i mocenské infrastruktury a následnou invazí Egypta hordami ze svého území katastrofickými událostmi vypuzených Hyksů...
Sitchin má radost. Myslí, že potvrzení existence jeho dvanácté planety je současně důkazem mimozemské návštěvy a toho, že v kosmu nejsme sami. Vidím to jinak. Vím, že sami nejsme. Ale pokud se potvrdí existence křižujícího tělesa, je dlouhá léta živený pocit bezpečného bytí člověka na planetě, údajně neotřesitelně a s neměnnou pravidelností kroužící po ideální dráze kolem Slunce, jen nebezpečnou krásnou iluzí.
———
Ví snad Tvůrci, že jakákoli investice do bytostí obývajících Zemi je zbytečná? Čeká nás další, Vetřelcem vyvolané zničující kataklyzma, po němž budeme zase jednou začínat znovu?
Nastane teprve potom "zlatý čas návratu bohů", doba, kdy se na Zemi vrátí "syn člověka", který je jen kdesi "na zkušené"?
Stihneme sami v sobě, bez Bendů a včas, dostavět archu schopnou zachránit celé lidstvo?

Budou naše děti připraveny přežít?


(Mírně poupravená kapitola z knihy Tunel do kosmu. Do formátu HTML převedeno 5.12.1999)

© GeWo 2000