=

Šalomounova elektrárna

 
q    
q | Záhada "jaguáří stély" | Dva sloupyŠalomounův chrámRozměry prvního chrámu | Atmosférická elektřina | Chrámy? | Kosmická energie | Fotony, kvanty a slunovrat | Jeruzalémské elektronové dělo | Klíčem je archa úmluvy! | Otázky pro odborníky | Zesilovač | Ladění | Ověřovací zkouška | Létající král | Čerpací stanice Jeruzalém | Skrytý odkaz bohů | Opomíjená energie | Stroje na počasí? | Krystaly z Velké pyramidy | Metalurgická továrna Tiahuanaco | Puma Punku | Odkaz | Neoddělitelnost znakového písma od obrázků | "Duat" i na americkém kontinentu? | Řešení záhady pohonu UFO? |

Prokazatelně věkovitá symbolika, která se zažila natolik, že si v podobě stylizovaných ozdobných prvků našla cestu až do architektury dneška. Je to prvek tak všední, že se nad ním už nikdo nepozastaví. Mám na mysli párek věží nebo sloupů, jež zdaleka nelemují jen dveře, brány a vchody chrámů. Jsou takřka všude. Odkud ale pochází prapůvodní předloha?

Záhada "jaguáří stély"
Návštěvníci limského Museo Antropológico y Arqueológico mohou od roku 1873 obdivovat dioritovou stélu, kterou tam z naleziště v Chavínu dopravil Antonio Raimondi. O tomto jedinečném reliéfu byla sepsána hromada odborných pojednání, vyznívajících přesně ve smyslu představ té či oné archeologické školy.
Jelikož jsem jakousí náhodou zůstal ušetřen školním způsobem škatulkujícího myšlení, vidím v Raimondiho stéle sice odcizené, ale přesné stylizované schematické znázornění fází startu z tunelu lineárního motoru. Nepřeháním. Jsou zde dokonce i detaily, které naprosto zapadají do předchozích úvah (viz text Síla geparda).
Zřetelně rozeznáme uspořádání do sedmi základních sekcí, z nichž na každou stranu ústí vždy jakási "berla", připomínající známý egyptský symbol. K těmto útvarům směřují hlavy dlouhých hadů. Stylizovaní plazi propojují i jednotlivé bloky. Vše je naprosto symetrické a celek se dá technicky interpretovat jako schéma elektrického zapojení.
Všechno podtrhuje známá symbolika "kočičí (felidní) síly", potažmo postava jaguáří síle vládnoucí bytosti, z jejíž hlavy všechno vychází. Opírá se o pozoruhodné žezlům podobné sloupy. Je s nimi dokonce propojena. Zcela nahoře je symbol propletených hadů! A právě zde je skryta další indicie.

Představme si start rakety z Duatu nebo Gir-šu. Loď vylétá z ústí tunelu - silný záblesk, zahřmění a posléze, až ve velké výšce, se odehrálo úchvatné divadlo. Čtyři temně hučící raketové motory, nesoucí zlatě zářící "nebeskou komoru bohů", kreslily na obloze sluncem prozářené kondenzační pruhy. Těleso se mírně pootáčelo, takže se kroutily jako - propletení plazi! Přízrak dávno zmizel z očí zkoprnělých diváků, ale ty hadí pruhy, ty tam ještě dlouho zůstaly...
Z logiky dosavadních technických interpretací zařízení kosmodromů Návštěvníků lze vyvodit následující možnosti:
- "zuby jaguára" v centru motivu (kolem osy stély), kde připomínají jakési bizarní zdrhovadlo, symbolizují sršící elektrické výboje. Záblesky, které "koušou" - jsou nebezpečné jako blyštivé špičáky obávané šelmy.
- podivná "žezla", která "jaguáří muž" (jak tuto alegorickou postavu pojmenovali fachidiocii propadlí amerikanisté) svírá ve spárech, mají přímou spojitost s elektřinou.

Myslíte, že jsou to všechno jen divoké spekulace? Bude mnohem hůř...