Zrodilo Slunce novou planetu?
26.11.2000
(
Rev. 03.06.2001 05:04:27 )


Když jsem před lety v knize Tunel do kosmu přišel s poněkud odlišným pohledem na to, jak vlastně pracuje Slunce a jak vznikly planety, mnoho lidí  si významně klepalo na čelo (tím ovšem nechci tvrdit, že už s tím přestali)... 
Mimo jiné jsem navrhoval, abychom Slunce považovali za seskupení dvou těles - jádra a obalu, jehož nejsvrchnější vrstvou je fotosféra. Hmota obou těchto těles musí být v rovnováze - převaha kterékoli složky musí vést ke komplikacím, nebo dokonce ke katastrofě (detaily viz link).

Zdá se, že jsme byli svědky odmrštění obrovského kusu hmoty vypuzené ze Slunce, které pravděpodobně "bojovalo" o znovudosažení rovnováhy.
Mezi 22. až 25.11. došlo k DEVÍTI explozím, provázeným X- Flare (rentgenové záření pozadí má hustotu  I g.e.= 10.0E-04 W/m2).
Už první z nich měla intenzitu, naměřenou vůbec poprvé za celou dobu sledování Slunce, a to zdaleka nebyla nejmohutnější, protože následující, 
v březnu a dubnu 2001, ji vysoce překonaly. Věda tvrdí, že díky zemské magnetosféře a atmosféře nepředstavují sluneční erupce vážnou hrozbu pro pozemský život. Pak věda (opět jen teoreticky) "zná" už jen události, porovnatelné snad jen s tím, čemu tatáž věda až do Černobylu říkala "maximální možný průšvih"; i v tomto případě "se usuzovalo", že "statistická pravděpodobnost, že by někdy mohlo k něčemu podobnému dojít, se prakticky rovná nule"... 

Mezitím jsme však už měli příležitost se poučit, že skutečnost může až příliš snadno uniknout z dosahu rohů "posvátné krávy statistiky" i z rámce naivních "představ vědy", skrývající za velkohubými a neprůhlednými projevy skutečnost, že stále ještě studujeme vesmír a okolní svět způsobem: pokus - omyl... ... pardon... ... pokus...
Statistický průměr výskytu klasifikace X-Flare  je zhruba jedna událost pro jedenáctiletý cyklus, bylo jich však už přes deset během několika měsíců a jak se zdá, vše se ještě dále vystupňuje (viz několik
MEGA Flares v prvním čtvrtletí 2001!). Křivky opouštějící plochu standardních grafů dole i nahoře mluví jasně - to, co se děje se Sluncem a v jeho okolí je vše, jen ne normální. 
X-ray (X- flare) varování ve skutečnosti upozorňuje, že v prostoru kolem nás je x-tisícinásobná hladina rentgenového záření. V uplynulých dnech (mezi 23. a 27. listopadem 2000, i dříve) už několikrát přesáhla desetitisícinásobek "normálních hodnot"... 

Druhý ukazatel (
Storm! = geomagnetická bouře) upozorňuje na narušení geomagnetického pole. Bouře může vybudit zemětřesení v nestabilních oblastech (viz Baku, Indie, Honduras...). Zóna možnosti pozorování aurory se posunuje k rovníku, "polární záře" je viditelná až ve Francii a v Mexiku!
Budete-li se blíže zabývat klasifikacemi událostí, spojených se sluneční činností, zjistíte, že věda neví. Používá jen "to, na čem se vědci dohodli". Tyto představy ovšem mohou být na míle vzdálené skutečnosti...
Bude-li se sluneční činnost i nadále stupňovat dosavadním tempem, může to za jistých okolností mít dalekosáhlé následky. 
Výpadek geomagnetického pole v období, kdy Slunce emituje extrémnní množství tvrdého záření, by pro genetický základ pozemského života znamenalo pohromu, která má patrně obdobu ve "smrti všech prvorozených" během třídenní "egyptské tmy"... 
Oficiální místa mlčí a není divu - nemá smysl dělat cokoli - jsme zkrátka v situaci, kdy můžeme jen bezmocně přihlížet...

V této souvislosti bych rád připomněl zajímavou shodu:

Mariánská zjevení se zmiňují o výrazném "znamení na obloze", které se má objevit ve dnech, předcházejících "poslednímu soudu". 
"Bude to všude a každým pozorovatelný úkaz, bude to jako oheň, ale nikoho nespálí, jen nesčetní lidé špatného ducha propadnou při jeho spatření šílenství..." 
(blíže viz Bestseller v kameni, kap. Mariánská poselství)

Nebo je všechno jinak?


Zrození planety "Jovian class"?
(obrázky: FTP link - NASA)

25.11.2000  17:30

V místě označeném šipkou (14 h) se v průběhu předchozích hodin opakovalo několik erupcí. Rozfázovaný záznam poslední a zdánlivě nejslabší ovšem ukazuje cosi velice neobvyklého: 

25.11.2000  19:31

...

25.11.2000  20:06

...

25.11.2000  20:30 A Planet is born!


Strana 2

© gewo & isar 26.11.2000

 Pictures are used with courtesy of SOHO consortium.
SOHO is a project of international cooperation between ESA and NASA.