Czech Crop Circle Web Site
Databáze agrosymbolů objevených v České republice
CC database of the Czech Republic

 

 

 

stránky jsou přemístěny na novou adresu:
www.cropcircles.cz